Publisert: 06. oktober 2020.   Endret: 06. oktober 2020
Bilde fra innovasjonscamp i Bergen i 2019.

Innovasjon i psykiske helsetjenester: Her er et bilde fra fjorårets innovasjonscamp, som var den første som ble arrangert. Den foregikk i Bergen. I år blir det en hybridløsning hvor noen møtes fysisk mens andre er med via nettet. 

Bli med på digital innovasjonscamp om psykisk helse

Bli med på digital innovasjonscamp om psykisk helse

Helga 16. til 18. oktober går Innovasjonscamp, i regi av Impact Hub Bergen, av stabelen. Her kan du være med på å lete etter innovative løsninger til psykisk helse-feltet. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt.

Gjennom å samle folk som på ulike vis jobber i feltet psykisk helse, men som ikke møtes i det daglige, vil du på innovasjonscampen kunne se feltet med nye, friske øyne. Ansatte fra offentlig sektor, spesialisthelsetjenesten, brukere og pårørende skal sammen, fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag, arbeide med å lete etter løsninger på noen identifiserte utfordringer.  

– Det er for lite innovasjon knyttet til psykisk helse og derfor har vi satt dette på agendaen nå. Målsetningen er at det utvikles nye tjenester eller oppstartsbedrifter som et resultat av samlingene, sier Silje Grastveit som er gründer og primus motor bak Impact Hub Bergen.

Impact Hub Bergen står bak innovasjonsprogrammet Impact Challenge. De har som mål å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer. Gjennom tre faser med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy, arbeider de frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best. 

Meld deg på via Impactchallenge.no. Har du spørsmål, se nederst på siden deres. 

De vi ikke når

I år, som i fjor, er det psykisk helse som står på agendaen. Tittelen denne gangen er «De vi ikke når». Siden starten på året har det vært flere samlinger. I fase én har fokuset vært på å skaffe seg innsikt og forståelse for hvilke barrierer som finnes i feltet og som må løses for å utvikle enda bedre tjenester. Alt fra brukere til forskere, ledere, helsepersonell, erfaringskonsulenter og pårørende har blitt intervjuet. Sammen har deltakerne også identifisert ulike målgrupper som tjenestene i dag ikke når. Hele 600 personer spredt over hele landet har deltatt til nå. De har tatt såkalte dypdykk inn i feltet. Samlingen nå i oktober er fase to, som har løsninger som fokus.

– Vi vil blant annet se på hva som finnes og hva som mangler av gode løsninger for å nå flere som sliter psykisk, sier Silje Grastveit.

Hun poengterer at det ikke er nødvendig å ha vært på tidligere samlinger for å få godt utbytte av oktobertreffet.

– Det vi har gjort hittil er godt dokumentert gjennom videointervjuer som ligger ute på nettsiden slik at nye deltakere kan oppdatere seg her.

Samles fysisk og på nett

Hun innrømmer at det skal godt gjøres å finne gull på en samling som foregår i løpet av 48 timer.

– Men de som kommer skal få lære seg innovasjonsmetodikk som de kan ta med seg tilbake til egen jobb og arbeide videre med. Gjennom helga vil de også etablere kontakt med mennesker på tvers av sektorer og avdelinger, sier Grastveit og tilføyer: – Det er veldig sunt å få utfordret egne perspektiver og dette er det god anledning til på innovasjoncampen.

På grunn av koronasituasjonen kjører de i år en hybridvariant av innovasjonscampen hvor det åpnes for at de som vil kan komme til Impact Hub på Bryggen i Bergen og andre kan delta via digitale teams. Dersom det er enkeltpersoner som melder seg på vil disse bli matchet med andre som de kan jobbe i team sammen med.

– Berikende 

Audun Pedersen, spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen kommune, har flere ganger deltatt på Impact Challenge. Han har opplevd det som spennende.

– Det er flere grunner til at det er meningsfullt for oss i Bergen kommune å være med. Kommunen ønsker å være en arena for nyskapning, så da er et slikt program bra for oss. Psykisk helse er ikke bare psykiatri og doktorting. Derfor er det viktig at den kunnskapen og det breddeperspektivet som vi jobber med i de kommunale tjenestene, blir løftet fram. Dessuten likte jeg godt at det i år settes fokus på de vi ikke når. Selv benyttet jeg sjansen til å løfte fram temaet menns kriser og psykiske helse. Hva er relevant hjelp for dem? Og hvordan når man de? Dette er noe som jeg vet vi har behov for å jobbe mer med, sier Pedersen.

Han setter også stor pris på å møte andre som jobber med innovasjon i psykiske helsetjenester. – Det er spennende, berikende og artig å delta på Impact Challenge, sier en begeistret Audun Pedersen.

Bergen kommune er med på å finansiere Impact Hub og Impact Challenge programmet, i samarbeid med Vestland fylkeskommune, Kavlifondet og Sparebanken Vest.

I vinter vil fase tre av innovasjonsprogrammet Impact Challenge gjennomføres. Det er for dem som har utviklet løsninger med potensiale for å bli til realiserbare prosjekter og mulige bedrifter. De beste løsningene får delta i inkubasjonsprogrammet som starter på nyåret, og de utvalgte får mentor, kurs, diverse tjenester og arbeidsplass for å se om ideene kan bli til realiserbare og varige initiativ.

Men før de kommer så langt ønsker Impact Hup Bergen velkommen til innovasjonscamp fra 16. til 18. oktober.

 

 

Dette skjer på innovasjonscampen:

Deltakerne arbeider i tverrfaglige grupper og utvikler løsninger på ulike problemstillinger innen psykisk helse.

Her får de som er med lære innovasjonsmetodikk i praksis og får tips og råd fra prosessledere, coacher og designere.

På grunn av Corona arrangeres Innovasjonscampen både digitalt og fysisk i år. Et begrenset antall deltakere vil være fysisk i lokalene til Impact Hub i Bergen, og resten blir med via zoom. Dette åpner muligheten for at flere, spredt rundt i landet, kan melde seg på.

Det er gratis å delta.

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse kompetanseutvikling psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen