Publisert: 10. oktober 2020.   Endret: 12. oktober 2020
Verdensdagen, eldre mann

Verdensdagen med temaet Spør mer

Verdensdagen med temaet Spør mer

10. oktober arrangeres Verdensdagen for psykisk helse. I år er tema «Spør mer». – Alle har behov for å bli sett. Å vise interesse for folk rundt oss kan ha en positiv effekt på andres psykiske helse, sier Le Hang Duong som er nasjonal kampanjeleder.

I år vil mye av markeringen av Verdensdagen skje på digitale plattformer. Kampanjeleder Le Hang Duong, forteller at mange bedrifter har interne samlinger med psykisk helse som tema for å markere dagen. 80 kommuner/ordfører skal flagge med Verdensdagen flagg nå på lørdag for å vise sin støtte.

2 200 påmeldte arrangementer

Fra Bergen inviteres det til webinaret Hjemmekontor, psykisk helse og god ledelse 13. oktober i anledning Verdensdagen. Det er Bergen Næringsråd og NAV arbeidslivssenter Vestland som er arrangør. Webinaret er gratis og åpent for tillitsvalgt og ledere i alle virksomheter i heile landet.

– Selv inviterer vi til en offisiell markering med artister og gjester som livestreames på facebook, samt vises på 7 utvalgte kinoer over hele landet. Der vil Christine Dancke ha med seg spennende gjester og artister som brenner for psykisk helse. Vi får også et intervju med vinneren av Mental Helse sin Åpenhetspris 2020. Dette skjer lørdag 10. oktober kl 19. Vi har også et korps med folkeaksjonister som skal fremsnakke psykisk helse, forteller Le Hang Duong.

Tanken bak Verdensdagen for psykisk helse er at den skal føre til øketkunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som våre fysiske.

– Nøkkelen til god psykisk helse handler mye om hvordan vi bygger relasjoner i ulike sammenhenger. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet overfor et annet menneske, gir du dem anerkjennelse og bedre selvfølelse. De vil føle seg sett og inkludert, sier Le Hang Duong, kampanjeleder for Verdensdagen i Norge. 

Hun tilføyer: 

– Når du spør får du også mer kunnskap. Nysgjerrighet er grunnleggende for personlig utvikling. Sist men ikke minst, det er viktig å spørre for å oppdage om noen sliter. Du kan i beste fall redde liv.

Kommenterer kritikk

Verdensdagen nasjonalt er i år, som i fjor, blitt kritisert for å velge andre tema og annen retorikk enn det den verdensomspennende organisasjonen gjør. World Mental Health Days tema for 2020 er selvmordsforebygging. Flere har hevdet at den norske kampanjen er harmløs og uten politisk kraft, at dagen ikke blir brukt politisk for å sette prioritering av psykisk helsetjenester på dagsorden. Noen konkrete eksempler kan leses blant annet i Psykologtidsskriftet

Kampanjeleder i Norge, Le Hang Duong sier valget av eget tema henger sammen med at Verdensdagen i Norge er organisert som en folkehelsekampanje.

– Vi har som mål om å skape mer åpenhet og gi kunnskap om psykisk helse. Dersom vi som kampanje hadde valgt et politisk budskap tror vi at færre vil deltatt, sier hun.

– Engasjerende tema

Le Hang Duong framholder at de fleste som markerer dagen i Norge er skoler, kommuner og bedrifter. I 2020 er det over 2 200 arrangører som har valgt å melde seg på den norske kampanjen. Kampanjen har vokst veldig de siste årene.

– Vi tror det økende engasjementet skyldes at temaene har vært gode å jobbe med og at måten vi gjør det på i Norge fungerer. Vi ønsker å bruke dagen til å la alle få eierskap i sin psykisk helse og hva den betyr for oss både som individ og samfunn. Dette gjør vi gjennom mobilisering av lokale arrangører, enten det er skoler, kommuner, en organisasjon eller en bedrift. Det er få andre land som kan vise til tilsvarende aktivitet og mobilisering, sier Le Hang Duong

I Norge er det Mental Helse som koordinerer dette arbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Vær oppmerksom

Hun forteller at statistikken viser at halvparten av oss vil oppleve store psykiske utfordringer gjennom livet. Selvmordstallene i Norge er høye, og tallet på selvmordsforsøk er enda høyere. 

– Vi vet at mange ikke tørr å spørre, ikke vet hvordan de skal spørre, eller snakke om vanskelige ting. Dette vil vi endre på i 2020. Årets tema er en oppfordring til oss alle om å være oppmerksomme og vise interesse for hverandre. Gjennom det kan vi også oppdage om noen sliter, sier hun.

Søker ikke hjelp 

For 2020 ønsket de å nå menn og personer med minoritetsbakgrunn. Bakgrunnen for det er at færre menn, i motsetning til kvinner, oppsøker hjelp når de sliter psykisk. Samtidig viser statistikken at de er overrepresentert når det gjelder rusmisbruk.

– Det er også dobbel så mange menn enn kvinner som tar selvmord hvert år. Forskning viser at det å snakke om hvordan man har det, kan hjelpe når man sliter psykisk. Det er en akseptert sannhet i samfunnet at menn ikke kan eller vil snakke om følelsene, derfor er det enda viktigere å opplyse om forebyggingsaspektet ved det å snakke om hvordan man har det, sier Le Hang Duong.

Hun mener årets tema er viktig å sette på dagsorden. Gjennom å løfte fram at det å spørre hvordan folk har det er viktig, kan aksjonen bidra til å gi vanlige mennesker noen verktøy til å jobbe med psykisk helse på over tid.

– Innen psykisk helse har vært mye tabu og skam. Derfor er det viktig at vi snakker sammen, spør og lytter for å forstå hverandre bedre og for å få innsikt om andres menneskers liv. Å spørre er å bry seg, og det er en viktig påminnelse til oss alle, sier Duong.

Hun framholder at «Spør mer» er et kraftfullt tema som kan styrke den psykiske helsen på mange måter.

– Hvordan skal du oppdage om noen har det vondt, dersom du ikke spør? Som organisasjon kan du også for eksempel spørre et politisk parti om hva de gjør for psykiske helse, dersom du er opptatt av tjenestetilbud. Dette inviterer vi til. Benytt mulighetene dagen gir for å få frem ditt budskap som du mener må til for å styrke den psykiske helsen. Det er det mange som gjør, også med de temaene vi har valgt tidligere. «Spør mer» er et redskap som kan brukes på uendelig mange måter, sier kampanjeleder Duong

 

Fakta om Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10.oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden.

Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge i samarbeid med Helsedirektoratet.

Verdensdagen markeres i over 150 land.

Alle som vil kan være med å markere dagen. I perioden 2015 til 2019 har antall markeringer i Norge økt fra 650 til 2 200.

Le Hang Duong er nasjonal kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk helse. Hun framholder at årets tema "Spør mer" er viktig for å avdekke hvordan de rundt oss egentlig har det. Foto: Stine Loe Jenssen.

Kommenter:

Mer om

åpenhet selvmordsforebygging psykiskhelsearbeid verdensdagen nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen