Diskriminering innen rus og psykiske helsetjenester?

Foregår det systematisk diskriminering innen hjelpetilbudene til mennesker med psykisk lidelse og rusproblem? Dette spørsmålet stiller Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (erfaringskompetanse.no) på Litteraturhuset i Trondheim torsdag 22. oktober kl. 19.
Tid og sted

Litteraturhuset i Trondheim

22. oktober 2020 kl 19:00 - 22. oktober 2020 kl 21:00

Hva er diskriminering juridisk sett, og hva når noen opplever seg diskriminert, men ikke er det i henhold til lovverket? Hva er usaklig og ufordelaktig forskjellsbehandling innen hjelpetilbudene, og hva er rettferdig ønsket forskjellsbehandling? Hvordan ser den eventuelle diskrimineringen i hjelpesystemene ut, hva bør endres og hvordan få til ønskede endringer?

Disse og relaterte spørsmål vil bli belyst av brukerrepresentant fra A-larm Tommy Sjåfjell og psykologspesialist Svein Øverland. Etter to innledende foredrag blir det samtale mellom foredragsholderne og det åpnes for spørsmål fra publikum.

Les mer og meld deg på her.

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Gratis inngang. Begrenset antall plasser på grunn av smittevernhensyn. Vi ber de som ønsker plass på arrangementet om å ta ut gratisbilletter på forhånd via denne linken: https://litthustrd.hoopla.no/sales/1405760040.

Les om Litteraturhusets regler for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr-koronasituasjonen/

Det tas videoopptak fra temakvelden som blir tilgjengelig på Nasjonalt senter for erfaringskompetanse sine nettsider uken etter.

Les også: https://erfaringskompetanse.no/nyheter/diskriminering-er-juss-ikke-subjektiv-synsing/

Relevante artikler:

Ingen treff...