Forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker

Kurset retter særlig oppmerksomhet på forebyggingsaspektet i situasjoner hvor en tjenestemottaker viser aggressiv adferd.
Tid og sted

Webinar

22. januar 2021 kl 09:00 - 22. januar 2021 kl 14:00

Dette webinaret er tilrettelagt for ansatte i helse- og omsorgsyrker og skole, men også andre som møter trusler og vold på arbeidsplassen vil ha nytte av fagdagen.

Innhold

  • Vold og aggresjon som fenomen
  • Forebygging
  • Nedtrappende samhandling  og kommunikasjon (faseorientert håndtering av situasjoner som potensielt kan føre til vold)
  • Felles refleksjon over problemstillinger

Les mer og meld deg på her.

Arrangør: Fagfokus

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...