Septemberkonferansen: Traumer og rus. Veien inn, veien ut.

Septemberkonferansen 2021 setter søkelyset på traumer og rus – veien inn og veien ut.

Tid og sted

Webinar

9. september 2021 kl 10:00 - 10. september 2021 kl 13:30

9. – 10. september arrangerer RVTS Vest sin årlige septemberkonferanse digitalt.

Septemberkonferansen har tradisjonelt vært en møteplass for fagfolk både regionalt og nasjonalt, og ambisjonene er at det skal være slik i år også.

I år kan du følge konferansen på en egen nettside.

9. og 10. september kan du få med deg live streamet foredrag. I resten av uka får du tilgang til forhåndsinnspilte foredrag.

Tema for årets konferanse er:

Traumer og rus - Veien inn, veien ut

Forskning viser at svært mange av de som strever med rus også har traumeerfaringer.

For å hjelpe menneske ut av rus, er det viktig å se på hva som kan ligge bak rusavhengigheten. Derfor ønsker vi å ha fokus på kva som kan være veier inn i – og veier ut av rusen.

Vi har blant annet invitert psykologspesialist og PhD, Lisa Najavits, som en av hovedforeleserne.

Lisa Najavits

Lisa Najavits er psykologspesialist, PhD og direktør for Treatment Innovations, Professor II ved University of Massachusetts Medical School. På septemberkonferansen skal hun forelese om hvordan behandle klienter med samtidig rusavhengighet og traumeproblematikk.

 

 

Foto: www.treatment-innovations.org

 

Live streamet foredrag:

 • «Hold meg i ditt sinn, mamma. Spedbarnsmødre med rusmiddelproblematikk», Ulrika Håkansson
 • «Numbing the Pain: The link between trauma and addiction», Lisa Najavits
 • «Inspiring recovery: Treatment strategies for co-occurring trauma and addiction», Lisa Najavits
 • «Barn av rus», Marius Sjæmæling
 • «Traumer og rus – hva kommer først?»,  Kari Lossius
 • «Traumebevisst rusomsorg i praksis (CRUX)»,  Tordis Stokke, Pål Solhaug, Odd Kenneth Hillesund, Geir Olsen
 • «Politimannen som ble kriminell», Ronny Rene Raveen

Forhåndsinnspilte foredrag:

 • Rus og traumer – Traumestabilisering i gruppe for pasienter med samtidig traume- og ruslidelse: Iris Flæten, Marianne Fjæreide og Sanne Bach Skorpen
 • Veien ut av rusen – musikkterapi: Kristian Lindseth og Sofie Storaas
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død: Kari Dyregrov
 • Selvmord i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling:  Martin Ø. Myhre
 • Ungdom, rus og traumer: Ove Heradstveit
 • Floen kollektivet – Medisinfri og relasjonsbasert rusbehandling: Tormod Fridell

Praktisk:

I år får de første 300 som melder seg på, konferansen til redusert pris.

Konferansen søkes godkjent hos alle relevante fagforeninger.

Arrangør er RVTS Vest.

Relevante artikler:

Ingen treff...