Septemberkonferansen: Traumer og rus. Veien inn, veien ut.

Septemberkonferansen 2021 setter søkelyset på traumer og rus – veien inn og veien ut.
Tid og sted

Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

9. september 2021 kl 09:00 - 10. september 2021 kl 15:15

Forskning viser at svært mange av dem som strever med rus også har traumeerfaringer. For oss som hjelpere er det vanskelig å skille om det er rusen eller traumene som skaper de største utfordringene for personen som trenger hjelp.

For å hjelpe mennesker ut av rus, er det sentralt å forstå de bakenforliggende årsakene til at de i utgangspunktet begynte å ruse seg. Derfor ønsker vi å ha fokus på hva som kan være veier inn i – og veier ut av rusen.

Foreleserne på konferansen vil gi oss en økt forståelse av rus i et traumeperspektiv, samt gi deltagerne noen verktøy som gjør det lettere å hjelpe mennesker som strever med rus.

Konferansen søkes godkjent hos alle relevante fagforeninger.

Her kan du se program og lese mer om konferansen.

 

*Få med deg gratis arrangement 8. september 2021:*

Vi kaller arrangementet «Septemberkonferansen in a nutshell», da det er en oppvarming for dere som skal delta de to påfølgende dagene, og et innblikk i tematikken for alle andre.
Innledere: Gudrun Austad og Åse Mattson, RVTS Vest
Samtaleleder: Dag Nordanger, RVTS Vest/Oslo MET
Deltakere: Kari Lossius, psykologspesialist, fagbokforfatter, veileder, og foredragsholder og Marius Sjømælingen, generalsekretær og foredragsholder, Barn av rusmisbrukere (BAR)

Relevante artikler:

Ingen treff...