Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 1, 2021

Siste nytt

Thomas Kulbrandstad i bil
Ressursperson på hjul bistår FACT-team i Innlandet 6 FACT-team i Innlandet blir snart til 8. Som del av satsingen er det ansatt en egen ressursperson for å understøtte teamene.
Nærbilde hånd med penn skriver og tegner User Goals. Kelly Sikkema on Unsplash
Sammenheng i tjenestene - hvordan opplever brukerne det? Det er viktig at ulike tjenester samarbeider og setter brukernes behov i sentrum. Det er dette samhandling handler om. Vi skal oppleve en helhet i tjenestetilbudet vi får. Men, hva er status? La oss ta en titt på kunnskap om hvordan brukerne opplever det i dag - og hva de ønsker.
Stian Reinertsen og Anne B.G.Fjelnseth, FOU-konferanse 2021
Boligsosialt arbeid er tema for årets FoU-konferanse! I 2021 blir den årlige fag- og forskningskonferansen for psykisk helsearbeid i kommmunene digital. Temaet er boligsosialt arbeid. Merk deg datoene 2.-3. mars.