Dialogiske og samarbeidende praksiser NY FRIST!

Arrangementskomiteen for «Dialogiske og samarbeidene praksiser» ønsker å gjennomføre seminaret i uke 34 2021. Vi vet ikke om det lar seg gjøre knyttet til situasjonen rundt Covid-19. Denne invitasjonen tar utgangpunkt i at vi ønsker å gjennomføre. NY påmeldingsfrist er satt til 1. juni. Endelig beslutning om dette vil bli tatt innen den 15. juni.
Tid og sted

Metochi, Lesvos, Hellas

22. august 2021 kl 12:00 - 29. august 2021 kl 12:00

Kurset arrangeres av: 

Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Senter for psykisk helse og rus.

Akershus Universitetssykehus HF, psykisk helsevern, avdeling Spesialpsykiatri.

Seminaret vil fokusere på: 

  • Dialogisk praksiser og arbeidsmåter i kontekster. Arbeid med case, rollespill, ferdighetstrening m.m.
  • Hva er Åpne samtaler – og hva innebærer å være åpen i møte med den og de andre?
  • Hvordan viser åpenhet seg i ulike samtaler?
  • Hva er det å arbeide dialogisk og samarbeidende?
  • Erfaringsdeling mellom alle som er på seminaret.

Målgruppe:

  • Praktikere, ledere, i alle deler av psykisk helse- og rustjenester, forskere, utdannere, brukere og alle som vil lære, dele erfaringer og utvikle kunnskap omkring hjelp gjennom dialog og samarbeidende praksiser.

Se vedlagt invitasjon om hvordan du søker om plass. NY søkefrist: 1.06.21

Relevante artikler:

Ingen treff...