Opplæring i ACT og FACT 2021/2022 - første samling

Årlig opplæring i regi av NKROP og NAPHA

Tid og sted

Digitalt

29. september 2021 kl 09:00 - 30. september 2021 kl 15:00

Under opplæringen vil du lære mer om ACT/FACT-modellen og din rolle som ansatt i teamet, både som tjenesteutøver, teammedlem og samarbeidspartner overfor andre aktører. Opplæringen tar for seg mange temaer inn under dette, blant annet juridiske problemstillinger, recovery, brukererfaring som kompetanse, vold og utageringsproblematikk, somatisk helse, traumer og selvmordsforebygging.

Opplæringen strekker seg over 10 kursdager, med 5 samlinger à 2 dager. Arbeidsmetodene på samlingene vil variere mellom presentasjon av fagstoff, diskusjon i grupper og plenum, og arbeid i de enkelte team. For å sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring vil ansatte i etablerte ACT/FACT-team bli invitert som innledere og/eller foredragsholdere.

Tidspunkt for de resterende samlingene 2021/2022:
24. og 25. november 2021
26. og 27. januar 2022
30. og 31. mars 2022
1. og 2. juni 2022

Samlingene vil være digitale. 

Målgruppe: Vi ønsker at hele ACT/FACT-team melder seg på sammen og tar opplæringen sammen, men nyansatte er selvfølgelig også velkommen til å melde seg på.

Påmeldingsfristen har gått ut.

Spørsmål vedrørende opplæringen kan rettes til:
Kari Nysveen, NKROP, tlf. 979 62 127, e-post: kari.nysveen@sykehuset-innlandet.no
Marianne Borthen, NAPHA, tlf. 954 58 235, e-post: marianne.borthen@samforsk.no

Relevante artikler:

Ingen treff...