Å gå løs på seg selv - Et praktisk webinar om selvskading

Dette er et kurs ”for alle”. De siste to-tre tiårene har det vært en påfallende økning av selvskadende atferd blant unge mennesker. Hvor farlig er det? Da oppstår behovet både for å beskrive, forstå og for å møte slik selvødeleggelse.
Tid og sted

Webinar

31. mai 2021 kl 10:00 - 31. mai 2021 kl 14:00

Arrangør: Fagfokus

Målgruppe:

Alle som møter dette i sine jobber, om det er i psykisk helsearbeid, skolehelsetjenestene, allmennpraksis, idrett, ungdomstiltak, legevakt, skolen eller politi. Ikke minst er det relevant for ansatte i barnevernet og for de mange frivillige som betjener hjelpetelefoner. Det vil også være nyttig for familie, venner – og mennesker som selv skader seg.

For mer informasjon og påmelding KLIKK HER

Relevante artikler:

Ingen treff...