Familiegjenforening i eksil

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP) i samarbeid med RVTS Midt og RVTS Sør arrangerer nå et digitalt to-dagers kurs.
Tid og sted

Zoom

6. mai 2021 kl 09:00 - 7. mai 2021 kl 14:30

Dette er et kurs for deg som arbeider med flyktningfamilier og som ønsker å få mer kunnskap om hvordan hjelpe og støtte familier, barn og ungdom for bedre tilpasning i et nytt land. Dagene vil handle om familier som har vært på flukt og som har opplevd separasjon og brudd fra hverandre.

Kursinnhold

Når familiemedlemmene skal finne tilbake til hverandre etter måneder og noen ganger år på flukt for å skape et nytt liv, oppstår ofte problemer. Ofte har ektefeller, barn og ungdom ulike behov, noe som fører til at de lett går i utakt med tilpasning og integrering. De strever ofte med å forstå hverandres strev og behov og synes det er vanskelig å gi hverandre støtte i å finne sin plass i en ny sammenheng. Det kan dreie seg om tilpasning til en ny livsform, forstå seg på en annerledes kultur, et annerledes syn på kjønnsroller og om å finne mening i en ny tilværelse. Kursdagene henger sammen og bygger på hverandre.

Kursdagene vil by på en blanding av forelesinger og noen muligheter for refleksjoner i smågrupper.

Kursdagene er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør, RVTS Midt og RVTS Sør.

Kreditering

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som vedlikeholdskurs for psykologspesialister med 12 timer. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 12 timer.

Målgruppe

Fagpersoner som gir konsultasjon og veiledning eller arbeider direkte med flyktning- og migrasjonsfamilier; som kommunepsykologer og fagpersoner som arbeider med familier med fluktbakgrunn, i kommunale tjenester, i familievernet, i skole og spesialisthelsetjenesten. Ansatte i Barneverntjenesten, ungdomsskole og videregående skole. PP-tjenesten, Helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, kommunal helsetjeneste, Familievern og ansatte i NAV.  Ansatte i frivilligorganisasjoner er også velkomne til å delta.

Du som arbeider med flyktningfamilier, vil få mer kunnskap om hvordan hjelpe og støtte familier for bedre tilpasning i et nytt land. Det vil være et spesielt fokus på familier som har opplevd separasjon og brudd fra hverandre.

LES MER HER.

Relevante artikler:

Ingen treff...