Forståelse og behandling av unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Kunnskapen om utvikling, diagnostikk og behandling av mennesker personlighetsforstyrrelse har hatt en enorm utvikling de seneste tiårene. Et godt kunnskapsgrunnlag ligger til grunn for å tilby god helsehjelp til pasienter som tidligere ofte ble avvist i hjelpeapparatet.
Tid og sted

Digitalt

3. juni 2021 kl 09:00 - 4. juni 2021 kl 15:00

Kursdagene er viet til forståelse og behandling av de to formene for personlighetsforstyrrelse man hyppigst møter i arbeidshverdagen, unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Målgruppe:

Kurset er for alle psykoterapeuter i psykisk helsevern som arbeider med denne pasientgruppen, som ønsker å forbedre sin faglige kompetanse og øke sin trygghet i terapeutrollen.

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...