"Bedre i lag" - Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv!

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer kommuner og spesialisthelsetjeneste i UNN-området til digitalt lunsj-til-lunsj-seminar om samhandling i pakkeforløp for psykisk helse og rus.
Tid og sted

Webinar - Teams

25. mai 2021 kl 12:00 - 26. mai 2021 kl 12:30

Målet med seminaret er å bidra til at kommunene og spesialisthelsetjenesten lokalt sammen med fastlegene og brukermiljøene, utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter med så omfattende psykisk helse- og rusproblematikk at de trenger tjenester fra begge nivå, skal oppleve hjelpeapparatet som helthetlig og koordinert.


Målgruppen er fastleger, ledere og andre ansatte i kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV som er involvert i koordinering og samhandling, henvisning, oppfølging og behandling av pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Brukerrepresentanter ønskes ekstra velkommen. 

Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, Universitetssykehuset i Nord-Norge, brukermiljø, Statsforvalteren, og kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og RKBU Nord. NAPHA er teknisk arrangør.

 

Ta kontakt med gretha.evensen@samforsk.no ved interesse.

Relevante artikler:

Ingen treff...