Hvordan møte mennesker med rus- og psykiske utfordringer?

Foreningen for helhetlig ruspolitikk (FFHR) inviterer til bruker- og pårørendeseminar.

Tid og sted

Storefjell høyfjellshotel

1. november 2021 kl 15:30 - 3. november 2021 kl 13:00

Tema på seminaret er samarbeid, forebygging, inkludering, oppfølging, rehabilitering og ettervern. 

Konferansen har knyttet til seg eksterne gode foredragsholdere, disse gir en god beskrivelse av hva som skal til for bevisstgjøring i alle kategorier. 

I år vil du blant annet møte:

  • Komiker Rune Andersen, som forteller varmt og ærlig om sin barndom med rus og vold i hjemmet.
  • Trond Henriksen, en gang omtalt som «Norges farligste mann», om hvordan han snudde livet rundt. I dag er han rusfri, og bruker hverdagen på å inspirere og hjelpe andre.
  • Monica Vederhus, som gjennom bloggen Tilbake til hverdagen deler åpent og ærlig om livet da rusen styrte, og hvordan hun kom seg på bena igjen.
  • Leif Munkelien, som siden 2015 har jobbet med å forebygge mobbing og skape samhold gjennom organisasjonen Metalheads against bullying.

Vi inviterer kommuner, fagpersoner, byråkrater og politikere, i tillegg til andre som er opptatt av bevisstgjøring rundt psykisk syke og rusavhengige til å bli med oss – arrangementet er åpent for alle.

LES MER HER.


Seminaret arrangeres i år av:
- FFHR Foreningen for helhetlig ruspolitikk
- Metalheads against bullying
- Rusettervernet i Sogn og Fjordane

Relevante artikler:

Ingen treff...