Ung velferd 2021

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag.

Tid og sted

Thon Hotel Arena, Lillestrøm + stream

25. november 2021 kl 10:00 - 26. november 2021 kl 14:00

Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder. Hvordan kan vi få flere unge inn i arbeidslivet? Hvordan kan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre samarbeide for å motvirke ungt utenforskap? Hva kan vi lære av gode eksempler på dette. Konferansen Ung Velferd vil gi oss noen svar på dette.

Foredragsholdere: Torbjørn Røe Isaksen, statsråd; Tale Maria Krohn Engvik, Helsesista; Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør i NAV; med flere

Les mer om konferansen og se program her.

Her kan du melde deg på.

Relevante artikler:

Ingen treff...