Pakkeforløp - Samhandling mellom NAV, spesialisthelsetjeneste, statlige tjenester og kommune

En gruppe ved RVTS Øst, DPS Groruddalen og NAV Alna er i gang med pilotprosjektet «Pakkeforløp samhandling DPS, NAV og Bydel/kommune»

Tid og sted

Nydalen + digitalt

27. september 2021 kl 09:30 - 28. september 2021 kl 14:30

Om konferansen:

En gruppe ved RVTS Øst, DPS Groruddalen og NAV Alna er i gang med pilotprosjektet «Pakkeforløp samhandling DPS, NAV og Bydel/kommune». Målsettingen for prosjektet er at ulike tjenesteutøverne som arbeider med klienter som mottar psykisk helsehjelp skal komme i gang med samhandling rundt klientens bedring så raskt som mulig. 

Vi ønsker med denne konferansen å samle fagpersoner som bedriver fagutviklingsarbeid relatert til samhandling eller som er interessert i slikt arbeid. Dette for at vi skal faglig bistå og inspirere hverandre i arbeidet. Vi håper veldig at du har lyst til å komme til Nydalen i Oslo 27. og 28. september for å være med på dette. Noen av dere vil dere foretrekke å delta digitalt og vi har derfor valgt å avholde en hybrid samling. Les programmet i vedlagte invitasjon og meld deg på i det modus du måtte foretrekke.

Se programmet her.

Målgruppe: Alle i som arbeider for å fremme samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, NAV, statlige, frivillige og kommunale instanser.

Kostnader: Samlingen er gratis.
RVTS Øst spanderer servering på konferansedagene.
Mat og drikke på mandag kveld besørger den enkelte for seg.

Kontaktperson: Karin Holt, spesialrådgiver, RVTS Øst karin.holt@rvtsost.no tlf 94398407

Meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...