Grunnopplæring FIT Nord-Trøndelag

I samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag, KORUS Midt, Mental Helse Trøndelag og Namsos kommune,, har NAPHA gleden av å tilby grunnopplæring i Feedback Informerte tjenester (FIT). Opplæringen skjer ved Nord Universitet sin campus i Namsos.

Kursholder er Ann Birgithe Solheim Eikhom.

Tid og sted

Campus Nord Universitet, Namsos

11. november 2021 kl 08:30 - 11. november 2021 kl 15:30

Målgruppe

Ansatte i kommunene som arbeider med mennesker med psykiske helse og/eller rusutfordringer.

På grunn av arbeidsform og størrelse på kursrom er maks antall deltakere på kurset 30. Deltakere fra kommunene i norddelen av fylket blir prioritert hvis det blir flere påmeldte enn maksantallet.

Meld deg på HER

Påmeldingsfrist: 15.10.2021

Bakgrunn

Tilbakemeldingsverktøy i psykiskhelse- og rustjenestene benyttes for å endre og forbedre tjenestene, i tråd med erfaringer og ønsker fra brukerne. FIT er det verktøyet som benyttes mest og er anbefalt i flere nasjonale veiledere, blant annet Sammen og mestring – lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. FIT handler om systematiske tilbakemeldinger fra brukere, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene.

Tilbakemeldingsverktøyet som brukes er skalaene ORS (OutcomeRatingScale) og SRS (SessionRatingScale). Disse skalaene er utviklet i USA av Barry Duncan og Scott Miller og medarbeidere. Ved hjelp av skalaen ORS (OutcomeRatingScale) gir brukeren jevnlig tilbakemelding på hvordan han eller hun har det. Ved bruk av SRS (SessionRatingScale) gir bruker tilbakemelding på hans eller hennes opplevelse av samarbeidet. Tilbakemeldingene brukes for å justere videre behandling og er et viktig verktøy for at tjenestene skal vite om hjelpen de gir er nyttig for de som oppsøker den.

www.napha.no finnes mye lesestoff om Tilbakemeldingsverktøy og FIT.

Målsetting

1) Inspirere ansatte i kommunale rus - og psykisk helsetjenester til å ta i bruk og videreutvikle FIT for å utvikle en tilbakemeldingskultur

2) Gi opplæring i bruk av verktøyet FIT

Tidspunkt:

Torsdag 11.11.2021 kl 08.30 - 15.30

Kurssted

Campus Nord Universitet, Namsos

Kursansvarlig

Ann Birgithe Solheim Eikhom er psykologspesialist og førstelektor i psykologi. Ho har jobba tett på implementeringa av tilbakemeldingsverktøy i Kristiansand kommune og vært medansvarlig for opplæringa av ansatte i kommunen.

Innhold:

  • Hvorfor benytte seg av Feedback Informerte tjenester (FIT)
  • Hvordan bruker man tilbakemeldingsskalaene ORS/SRS i daglig arbeid, inkl. bruk av datasystem
  • Implementering i virksomheten

Deltagerne skal etter denne dagen kunne bruke ORS/SRS i sitt daglige arbeid og ha kunnskap om viktige faktorer for vellykket innføring i egen tjeneste/eget prosjekt.

Praktisk

Det er gratis å delta. Kaffe og lunsj dekkes av arrangørene. Reise og eventuelt overnatting må deltakerne selv betale.

Kontaktpersoner

Kristin Mjåset Hjertø Epost:  kristin.m.hjerto@samforsk.no Mobil 93065441

Arve Almvik Epost: arve.almvik@samforsk.no Mobil 918 39817

Relevante artikler:

Ingen treff...