Psykisk helsearbeid anno 2022

Velkommen til nasjonal konferanse ved VID Oslo 28. april 2022!

Tid og sted

VID vitenskapelige høgskole, Campus Oslo, Diakonveien 18, Store Auditoriet, D18-112AUD

28. april 2022 kl 09:00 - 28. april 2022 kl 18:00

Arrangør: VID vitenskapelige høgskole

For informasjon om konferansen, program og påmelding se HER

Hvordan kan vi med et kritisk blikk på nåværende praksiser bidra til å videreutvikle fagfeltet? Hvordan kan forskning på recovery og positiv psykologi og psykoterapi dra fagfeltet videre? Hvordan kan vi utnytte det terapeutiske potensialet i hverdagssettinger? Dette og andre spørsmål og tema skal klinikere og forskere innenfor psykisk helsearbeid diskutere på denne konferansen.

Mike Slade, Trond Aarre og Astrid Skatvedt vil bidra med plenumsforedrag. Det blir også tre parallelle sesjoner der Nina Helen Mjøsund innleder om helsefremming, Knut Tore Sælør om livsfenomener i psykisk helsearbeid og Kari Standal om medisinfri behandling. Vi inviterer deltakere til å sende inn abstrakter innenfor ett av de tre temaene.

Frist for påmelding til konferansen: 15. mars 2022

Deltakeravgift: kr 800,- per person inkl. lunsj og servering av forfriskninger

Forskere og klinikere inviteres til å sende inn abstrakt innenfor de tre tematiske områdene: Helsefremming, Livsfenomener i psykisk helsearbeid, Medisinfri behandling. 
Frist for innsending av abstrakt: 10. januar 2022.

Relevante artikler:

Ingen treff...