Musikk som helseressurs i Trøndelag

Bli med på samling 28. februar: Musikk som helseressurs for mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer!

Tid og sted

Digital Nettverkssamling

28. februar 2022 kl 11:30 - 28. februar 2022 kl 14:30

Etablering av nettverk: En arena for erfaringsdeling

Til tross for sterke anbefalinger, dokumentert effekt og gode brukererfaringer er det fortsatt få tilbud som inkluderer musikkorienterte praksiser for personer som har utfordringer knyttet til den psykiske helsen og/eller rus.

På bakgrunn av dette har NAPHA, Korus Midt, KBT, RIO, Mental helse og Namsos Kommune i fellesskap etablert prosjektet Levende veiledere der kommuner og spesialisthelsetjenester kan «låne» seg en person, en «levende veileder» med erfaringer fra utvikling av musikk-tilbud og etablering av stilling (er) for musikkterapeuter i rus – og psykisk helsearbeid.

Arbeidsgruppen for «Levende Veiledere» ønsker nå å etablere et nettverk med aktører som ønsker å komme i gang med eller allerede har kommet i gang med musikkterapi og/eller musikktilbud som helseressurs. For å utvikle nye ideer og finne strategier for hvordan vi kan styrke musikktilbudene, inviterer vi DEG til å tenke høyt sammen med andre aktører.

For mer informasjon og påmelding klikk her

Målgruppen for nettverksmøtet er:

Ledere og ansatte i både helse og kulturell sektor, samt brukere, pårørende og brukerrepresentanter som ønsker å delta sammen for å utvikle tilbud om musikkterapi og musikk som helseressurs i rus og psykisk helsearbeid.

Relevante artikler:

Ingen treff...