Kurs i Recovery

Kurs i Recovery

Publisert: 08. februar 2022.   Endret: 10. mai 2022

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling inviterer til kurs i Recovery den 3. og 31. mai 2022

Tid og sted

Digitalt, med mulighet for fysisk oppmøte

31. mai 2022 kl 09:00 - 31. mai 2022 kl 14:00

Arrangør: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)

For mer informasjon og påmelding klikk HER

Kurset bygger på grunnleggende kjennskap til tenkning og praksis om recovery tilnærminger.  Vi tar dette et skritt videre ved at det blir gitt en oversikt over ulike recovery tilnærminger og utviklingstrender innen recoveryfeltet i et kritisk perspektiv. Kurset gir en innføring i hvordan det praktisk kan jobbes recovery orientert i utvalgte kontekster på individ-, gruppe- og tjenestenivå. Avslutningsvis presenteres også noen tanker om utvikling av recovery som rammeverk videre framover.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...