Fordypningsseminar på Gjendebu

Fordypningsseminar på Gjendebu

Kurs og konferanser / Publisert: 07. mars 2022.   Endret: 07. mars 2022

29. august til 3. semtember arrangerer Stange kommune, Fredrikstad kommune og SPoR i Vest-Agder, i samarbeid med Birgit Valla, fordypningsseminar om Feedback informerte tjenester og recovery.

Tid og sted

Gjendebu, Jotunheimen

29. august 2022 kl 15:00 - 3. september 2022 kl 11:00

"Tiden er moden for en nødvendig endring innen psykisk helsefeltet, der stadig flere arbeider og
utvikler tjenester basert på humanistiske og relasjonelle tilnærminger. Vi trenger lett tilgjengelige
tjenester, der man blir møtt med åpenhet og en forståelse av at folk er unike og hele personer.
I praksisfeltet skjer det endringer. Tjenester som baserer seg på hva som virker for folk har gitt oss
Stangehjelpa i Stange kommune, BET ved Vestre Viken og de medikamentfrie tilbudene. Over hele
Norge tar kommuner i bruk prinsippene bak Feedback-Informerte Tjenester (FIT) og recovery når de
skal utvikle sitt tilbud. De jobber ut fra et nytt paradigme. Dette er tema for fordypningsuken.

På fordypningsseminaret kommer vi sammen med andre som ønsker en endring innen feltet, og får
kunnskap og inspirasjon til å jobbe videre. Vi skal dele og lære av hverandre, reflektere og være
kreative. Vi skal senke tempoet, og la oss berøre og begeistre. Og ikke minst: forme nye relasjoner."

Program

Mandag 29.08

17.30 Vi møtes på Gjendebu for presentasjon, introduksjon, inndeling, etablering og
samtaler i grupper. Hvorfor har du kommet på dette seminaret?
19.00 Middag

Tirsdag 30.08

07.00 Felles Yoga, meditasjon, bading etc for de som ønsker
08.00 Frokost
10.00 Velkommen v/ Birgit Valla
10.30 Hvorfor trenger vi en ny psykisk helsetjeneste?
v/Siri Kristine Engstad, NAPHA og Ragnfrid Kogstad (Høyskolen i Innlandet)
12.00 Kreativ workshop
13.00 Lunsj
16.00 Dialogisk, filosofisk samtale i grupper
19.00 Middag

Onsdag 31.08

07.00 Felles Yoga, meditasjon, bading etc. for de som ønsker
08.00 Frokost
09.00 Tanker fra i går
09.30 Det nye paradigmet
Stangehjelpa, Skien, BET Vestre Viken, Fastlege Andreas Heck
11.00 Kreativ workshop
13.00 Lunsj
16.00 Dialogisk, filosofisk samtale i grupper
19.00 Middag

Torsdag 01.09

07.00 Felles Yoga, meditasjon, bading etc for de som ønsker
08.00 Frokost
09.00 Tanker fra i går
09.30 Implementering av FIT
Oslohjelpa Vestre Aker, Drammen, Fredrikstad, Agder nettverket
11.00 Kreativ workshop
13.00 Lunsj
16.00 Dialogisk, filosofisk samtale i grupper
19.00 Middag

Fredag 02.09

07.00 Felles Yoga, meditasjon, bading etc for de som ønsker
08.00 Frokost
09.00 Tanker fra i går
09.30 Hvordan jobbe på en ny måte over tid
Stangehjelpa, Lier, Kongsberghjelpa, Oslohjelpa Nordstrand
11.00 Kreativ workshop
13.00 Lunsj
14.00 Refleksjoner fra uka
Siri Kristine Engstad, NAPHA, Ragnfrid Kogstad (Høyskolen i Innlandet)
Oppsummering og avsluttende evaluering
19.00 Avslutningsmiddag

Lørdag 03.09

Hjemreise etter frokost

Påmelding

Her finner du mer informasjon om fordypningsseminaret.

Relevante artikler:

Ingen treff...