FACT-webinar 4: Forskning

FACT-webinar 4: Forskning

Kurs og konferanser / Publisert: 07. mars 2022

Dette nordiske webinaret arrangeres i regi av Sverige, Danmark og Norge. Tema for webinaret er forskning.

Tid og sted

Digitalt

16. juni 2022 kl 10:00 - 16. juni 2022 kl 11:00

I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NK ROP), og svenske og danske samarbeidspartnere ønsker vi i NAPHA velkommen til en webinarrekke med fire samlinger våren 2022. Samlingene er for alle med interesse for ACT/FACT og i særdeleshet ansatte i nåværende ACT/FACT-team.

De skandinaviske landene skulle egentlig møtes «live» i forbindelse med ROP-dagen 11. januar 2022 i regi av NKROP. Men ettersom dagen ble flyttet til juni, på grunn av koronasituasjonen, er samlingen av landene i stedet blitt en digital webinarrekke. Vi håper at det vil bidra til at enda flere kan delta. 

Relevante artikler:

Ingen treff...