POLYFON-konferansen 2022

POLYFON-konferansen 2022

Kurs og konferanser / Publisert: 06. mai 2022.   Endret: 06. mai 2022

Konferansen er en årlig møteplass for inspirasjon, kunnskapsformidling og erfaringsdeling, og samler både brukere, praktikere, forskere og ledere.

Tid og sted

Høgskulen på Vestlandet, Kronstad, Bergen

8. november 2022 kl 09:00 - 8. november 2022 kl 16:00

Arrangør: Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Om konferansen: Polyfon-konferansen er en årlig møteplass for inspirasjon, kunnskapsformidling, erfaringsdeling, dialog og diskusjon. Konferansen arrangeres i november hvert år og samler både brukere, praktikere, forskere og ledere. Konferansen inneholder plenumssesjoner, parallellsesjoner og en posterutstilling. Musikkinnslag hører selvsagt også med! 

CALL FOR PAPERS / BIDRAG! 

Vi søker her både bidrag til parallellsesjonene og posterutstillinga under POLYFON-konferansen 2020. Vi er interessert både i forskingsbaserte, teoretiske og erfaringsbaserte bidrag, og ønsker at konferansen skal skape muligheter for dialog mellom brukere, praktikere, forskere og ledere. Vi ønsker å presisere at selv om konferansen særlig i plenumsprogrammet vil ha et tydelig tema og en rød tråd, er det rom også for bidrag som ikke direkte omhandler medisinering. Vi anbefaler likevel at relasjoner til konferansens tema tydeliggjøres så mye som mulig. Programkomiteen vil vurdere innkomne forslag både ut ifra kvalitet og relevans.

Frist for innsending er 1. juni kl. 13.00.

LES OM KONFERANSEN HER.

Relevante artikler:

Ingen treff...