Nasjonal nettverks- og veiledningssamling for Rask psykisk helsehjelp 2022

Nasjonal nettverks- og veiledningssamling for Rask psykisk helsehjelp 2022

Kurs og konferanser / Publisert: 10. mai 2022.   Endret: 04. oktober 2022

På oppdrag fra Helsedirektoratet arrangerer NAPHA årlige nasjonale nettverkssamlinger for ansatte i Rask psykisk helsehjelp (RPH). I 2022 arrangeres den i samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT).

Tid og sted

Clarion Hotel Oslo, Bjørvika, Oslo

29. november 2022 kl 11:30 - 1. desember 2022 kl 15:00

3-dagers samling inkludert veiledning
Årets samling vil foregå over 3 dager, med kompetansehevende faginnlegg, veiledning på tvers av team, regionalt gruppearbeid og lederstøtte.

Sted: Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15
Tid: 29. november–1. desember 2022

Dag 1, 29. november, ledes av Norsk forening for kognitiv terapi.

Målgruppe: Deltakere som har takket ja til å være med i veiledningsordningen for 2022, og som allerede deltar i en digital veiledningsgruppe.

Dagen vil inneholde veiledning i storgruppeformat for RPH-terapeuter som deltar i den nasjonale veiledningsordningen for RPH, med eksterne veiledere som alle har god kompetanse og erfaring med behandling av personer med angst, depresjon og søvnvansker.

Dag 2 og 3, 30. november–1. desember, ledes av NAPHA.

Målgruppe: Alle ansatte i RPH og deres ledere.

Nettverkssamling med parallellsesjoner og faglig påfyll. Vi får blant annet høre om behandling av utmattelse og utbrenthet, forebygging av frafall, hvordan bygge verdens beste RPH-team, «skadelige samtaler» og kognitiv terapi i toppidretten. David Clark kommer fra England og gir et IAPT-blikk på norsk RPH.

PROGRAM FINNER DU HER.*

* Med forbehold om endringer.

PRISER

Deltakeravgift:

Deltakelse på dag 1 – veiledningsdag, 29. november: Gratis

Deltakelse på dag 2 – nettverkssamling, 30. november: kr. 600

Deltakelse på dag 3 – nettverkssamling, 1. desember: kr. 600

Deltakelse middag 30.11.:

Deltakelse på festmiddag med underholdning 30.11.: kr. 550

Overnatting på konferansehotellet: 

NAPHA har reservert et begrenset antall rom på Clarion Hotel Oslo (førstemann til mølla-prinsippet gjelder). Du bestiller hotellrom i dette påmeldingsskjemaet. 

Overnatting 29.11.-30.11. er gratis for de som deltar i den nasjonale veilederordningen og som skal delta på veiledningssamlingen 29.11.

Pris per overnatting/natt: kr. 1750

Reise dekkes av hver enkelt deltaker/kommune/arbeidsgiver.

Fakturering av kostnader:

Deltakeravgift og hotellovernatting faktureres i etterkant av samlingen.

MELD DEG PÅ HER: https://nettskjema.no/a/267885 

Påmeldingsfrist: 15. oktober 2022.

NB! Begrenset antall plasser. "Førstemann til mølla"-prinsippet gjelder.

Spørsmål om nettverkssamlingen rettes til Kristin Mjåset Hjertø, faglig rådgiver, NAPHA: kristin.m.hjerto@samforsk.no

Spørsmål om veiledningssamlingen rettes til Marit Mørch Jacobsen, faglig rådgiver, NAPHA: marit.jacobsen@samforsk.no

Praktiske spørsmål (påmelding, hotell, fakturering, osv.) rettes til Lisbeth Christensen, rådgiver, NAPHA: lisbeth.christensen@samforsk.no

 

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...