Nasjonal nettverks- og veiledningssamling for Rask psykisk helsehjelp 2022

Nasjonal nettverks- og veiledningssamling for Rask psykisk helsehjelp 2022

Kurs og konferanser / Publisert: 10. mai 2022

På oppdrag fra Helsedirektoratet arrangerer NAPHA årlige nasjonale nettverkssamlinger for ansatte i Rask psykisk helsehjelp (RPH). I 2022 arrangeres den i samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT).

Tid og sted

Clarion Hotel Oslo, Bjørvika, Oslo

29. november 2022 kl 10:00 - 1. desember 2022 kl 15:00

3-dagers samling inkludert veiledning
Årets samling vil foregå over 3 dager, med kompetansehevende faginnlegg, veiledning på tvers av team, regionalt gruppearbeid og lederstøtte.

Sted: Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15
Tid: 29. november–1. desember 2022

Målgruppe: Ansatte og ledere i RPH-team

Dag 1 ledes av Norsk forening for kognitiv terapi. Dagen vil inneholde veiledning i storgruppeformat for RPH-terapeuter som deltar i den nasjonale veiledningsordningen for RPH, med eksterne veiledere som alle har god kompetanse og erfaring med behandling av personer med angst, depresjon og søvnvansker.

Dag 2 ledes av NAPHA. Dagen vil inneholde faginnlegg i plenum og parallellsesjoner for regionalt samarbeid. Det vil være egen parallellsesjon for ledere med kompetansehevende innlegg og særskilte tema for implementering og lederstøtte.

Dag 3 ledes av NAPHA. Dagen vil inneholde aktuelle faginnlegg for kompetanseheving og inspirasjon. Fokus vil være aktuelle tema for behandling med kognitiv terapi i Rask psykisk helsehjelp.

Vi jobber med detaljene i programmet, men sett av dagene allerede nå!

Påmeldingen åpner ultimo mai.

Spørsmål om nettverkssamlingen rettes til Kristin Mjåset Hjertø, faglig rådgiver, NAPHA: kristin.m.hjerto@samforsk.no

Spørsmål om veiledningssamlingen rettes til Marit Mørch Jacobsen, faglig rådgiver, NAPHA: marit.jacobsen@samforsk.no

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...