Nasjonalt opplæringsprogram for ansatte i ACT- og FACT-team 2022/2023

Nasjonalt opplæringsprogram for ansatte i ACT- og FACT-team 2022/2023

Kurs og konferanser / Publisert: 13. mai 2022

NAPHA og NKROP arrangerer nasjonalt opplæringsprogram i ACT/FACT-modellen for ansatte i teamene.

Tid og sted

Gardermoen

28. september 2022 kl 10:00 - 29. september 2022 kl 15:00

NAPHA og NKROP arrangerer nasjonalt opplæringsprogram i ACT/FACT-modellen.

Kostnader:

Deltakeravgift for nasjonalt opplæringsprogram 2022/2023 er satt til ca. 12 000 kr per deltaker. Reisekostnader og utgifter til ev. tilslutningsdøgn er ikke inkludert og bekostes av det enkelte team. I etterkant av samlingene (to på høsten og tre på våren) faktureres deltakende team de faktiske kostnader per deltaker.

Opplæringsprogrammet består av fem samlinger a to dager (3 fysiske samlinger, 2 digitale):

1. samling: 28.–29. september 2022 – fysisk

2. samling: 23.–24. november 2022 – digital

3. samling: 25.–26. januar 2023 – fysisk

4. samling: 22.–23. mars 2023 – digital

5. samling: 7.–8. juni 2023 – fysisk

De fysiske samlingene vil legges i nærheten av Gardermoen.

Påmeldingsfrist: 13. mai 2022. Meld deg på her.

Ta kontakt med Hilde Austeng ved NKROP ved spørsmål om påmelding, hilde.austeng@sykehuset-innlandet.no.

Relevante artikler:

Ingen treff...