Webinar om Housing First. Tema: Derfor fungerer Housing First godt i vår kommune

Webinar om Housing First. Tema: Derfor fungerer Housing First godt i vår kommune

Kurs og konferanser / Publisert: 29. juni 2022
Tid og sted

Webinar

21. september 2022 kl 13:00 - 21. september 2022 kl 14:30

Det er mogeleg å stille spørsmål og få rettleiing.

Målgruppa for webinaret er leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar i Housing First og deira pårørande, samt andre som er interessert i å læra meir om Housing First.

Alle er velkomne til å delta. Webinar i serien om Housing First er frittståande og krev ingen førehandskunnskap.

Webinaret blir gjennomført på Teams, innkalling vert sendt ut på førehand. Påmeldingsfrist: 19. september

Arrangører: NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, Kinn kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland

Relevante artikler:

Ingen treff...