Nasjonal oppstartkonferanse for FACT ung

Nasjonal oppstartkonferanse for FACT ung

Kurs og konferanser / Publisert: 21. september 2022.   Endret: 28. september 2022

1. november inviterer Helsedirektoratet og NAPHA, sammen med andre involverte kompetansesentre, til Nasjonal oppstartkonferanse for FACT ung.

Nasjonal oppstartkonferanse for FACT ung_1_november_oslo
Tid og sted

Skøyen Atrium, fysisk og digitalt

1. november 2022 kl 10:00 - 1. november 2022 kl 16:00

På konferansen får du blant annet høre om status for satsingen i Norge, og du vil bli bedre kjent med FACT ung-modellen, både gjennom forskning og praksiserfaring. Resultatene av evalueringen på FACT ung i Norge vil også lanseres. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil stå for åpningen av dagen.


Konferansen arrangeres av Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk 
helsearbeid (NAPHA) i tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT). 

Påmelding

Deltakelse på konferansen vil være mulig fysisk eller digitalt via stream. Det er et begrenset antall fysiske plasser, så her gjelder førstemann til mølla. 

FACT ung

Gratis deltakelse.

Påmelding for fysisk eller digital deltakelse

Program for dagen

Kaffe og registrering 09.30

10.00: Åpning av Nasjonal oppstartkonferanse FACT ung 
             Ellen Hoxmark, leder i NAPHA og Kristin Trane, leder Nasjonalt implementeringsteam                           
             for FACT ung og faglig rådgiver i NAPHA 

10.05: Velkommen til Nasjonal oppstartkonferanse FACT ung  
             Helseminister Ingvild Kjerkol 

10.25: Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets samarbeid om FACT ung-
            satsingen  
            Olav Oxholm, seniorrådgiver Helsedirektoratet og Kjersti Bratberg Gautvik, seniorrådgiver
             Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet  

10:.40: Det er ikke deg, det er oss. Om behovet for en ny retning i hjelpeapparatet 
              Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist, Klinikk for krisepsykologi

11.10: Pause

11.30: Potensialet for FACT ung i Norge  
            Trond Hatling, faglig rådgiver, Nasjonalt implementeringsteam FACT Ung – NAPHA 

11.45: 
FACT ung-modellen i en norsk kontekst  
            Kristin Trane, prosjektleder FACT ung – NAPHA

12.00: Brukermedvirkning – grunnmuren i FACT ung  
            Juni Raak Høiseth, Nasjonalt implementeringsteam FACT Ung og KBT og Martine Antonsen,
             Mental 
Helse Ungdom og Ungdomspanelet i FACT ung 

12.30: Lunsj

13.30: Resultater fra evalueringen av FACT ung-pilotene  
            Anne Landheim, forskningsleder NKROP

14.15: Pause

14.30: FACT Youth in the Netherlands – results from a large implementation study 
            Nynke Frieswijk, psykolog, leder FACT ung-nettverk i Nederland 

15.00: Nye muligheter en samtale om erfaringene fra FACT ung Nesodden 
             Åshild Bergstø, teamleder, i samtale med kollega Ida Brekke, psykolog

15.20: I Vestre Viken satser vi sterkt på FACT ung-team, erfaringer på godt og vondt 
             Mona Grindrud, Spesialrådgiver/prosjektleder FACT ung i Vestre Viken 

15.40: Veien videre i arbeidet med FACT ung 
             Nasjonalt implementeringsteam FACT ung

16.00: Avslutning

Relevante artikler:

Ingen treff...