Hjelp som hjelper

Hjelp som hjelper

Kurs og konferanser / Publisert: 19. mars 2023.   Endret: 19. mars 2023

– et fordypningsseminar om psykisk helse, rus og avhengighet i et folkehelseperspektiv.

Metochi studiesenter, Lesvos Hellas
Tid og sted

Metochi studiesenter, Lesvos, Hellas

20. august 2023 kl 08:00 - 27. august 2023 kl 22:00

Hjelp som hjelper er et fordypningsseminar der personer fra tjenestene og mennesker med erfaring
fra systemene møtes for å dele erfaringer, tenke nye tanker og planlegge fremover. Hjelp som hjelper er et årlig seminar som skal bidra til at tjenestene utvikler seg slik vi ønsker at psykisk helsefeltet skal se ut i fremtiden.

Kurset arrangeres av NSF´s faggruppe SPoR i Vest – Agder, Fredrikstad kommune og Skien
kommune, i samarbeid med psykolog Birgit Valla og allmennlege Andreas Heck.

Tid og sted: Metochi studiesenter, Lesvos, Hellas 20.08 – 27.08.2023

Påmelding finner du her.

Her finner du oppdatert program.

Det psykiske helsefeltet er i endring

Flere og flere tjenester ønsker muligheten til å være lett
tilgjengelig, og møte mennesker basert på deres verdier, ønsker og mål i livet. Det er en større
erkjennelse av at vi må se hele mennesket i kontekst, med de livsbelastninger den enkelte har.
Humanistiske og relasjonelle tilnærminger er etterspurt, og noe som bør utvikles videre innen de
offentlige tjenestene.

Ved spørsmål ta kontakt på mail til Bodil bodb@online.no eller mobil 41687687

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...