Hopp til meny

Dette gjør NAPHA

For å styrke tjenestene og fagfeltet psykisk helsearbeid vil Napha etablere flere læringsarenaer og prosjekter.

Senteret mottar hvert år et oppdragsbrev fra Helsedirektoratet. Sammen med det opprinnelige tilbudet danner dette grunnlaget for senterets prosjekter.

Det er gitt flere konkrete oppdrag i tillegg til overordnede satsningsområder som kunnskapsinnsamling, formidling og nettverksbygging.

Oppdrag og prosjekter:

Hopp til meny