Hopp til meny

Om oss

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene.
Ill.foto: I love Napha
Psykisk helsearbeid utøves av tilsammen om lag 9000 ansatte i Norges 429 kommuner. For å øke kvaliteten på tilbudet til befolkningen, skal vi som nasjonalt kompetansesenter bidra til at kunnskap ligger til grunn.
NAPHA er finansiert av Helsedirektoratet, og får oppgaver gjennom oppdragsbrev og styringsmøter.

SPRER KUNNSKAP

Vi samler, sprer og legger til rette for deling av kunnskap. Vi tar utgangspunkt i både forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap. Kompetansesenteret skal være nyttig for kommunene, og virke normerende på utviklingen av det kommunale helse- og sosialtilbudet til voksne med psykiske vansker og lidelser.   

RÅDGIVERE

NAPHA er pr. i dag 25 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Tilsammen har vi variert bakgrunn og kompetanse fra behandlingsapparat, offentlige etater, høyskoleundervisning, forskning, administrasjon, media- og kommunikasjon, og brukererfaring.

LÆRING I NETTVERK

Vi etablerer og videreutvikler faglige nettverk for å skape arenaer for kunnskapsutvikling, samarbeid og kontakt mellom kommunene og andre kompetansemiljøer på feltet psykisk helse og tilgrensende felt.

REGIONALE TEAM

NAPHA er inndelt i fem regionale team:

  • Team Nord dekker Nordland, Troms og Finnmark.

  • Team Midt dekker Nord- og Sør-Trøndelag, samt Møre og Romsdal.

  • Team Vest dekker Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 

  • Team Sør dekker Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

  • Team Øst dekker Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

Hvert fylke har egen kontaktperson i NAPHA.

DIGITAL KOMMUNIKASJON

Vi driver psykiskhelsearbeid.no - en interaktiv kunnskapsbase på nett. Den ble lansert i oktober 2010, og utvikles videre ved at brukerne av basen, i tillegg til NAPHAs egne rådgivere, publiserer og deler fagstoff, praksiseksempler, kommenterer og debatterer. 

På hjemmesiden vår, napha.no, formidler vi blant annet nyheter, informasjon om NAPHA og aktuelle konferanser.

FAGENHET

NAPHA har eksistert siden 2008, og er organisert som fagenhet i NTNU Samfunnsforskning AS . Vi holder til i Statens Hus i Trondheim. Våre målgrupper og ulike fagmiljøer vi samarbeider med er representert i vår referansegruppe.

Hopp til meny