Nasjonal bruker- og pasientundersøkelse blant voksne 2023

Hva synes pasientene om den polikliniske behandlingen i psykisk helsevern og rusbehandling? Funn fra undersøkelsen gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet presenteres. Her er opptak av webinaret.

Om webinaret

onsdag 03. apr Kl:  14:00 - 14:45 Sted:  Digitalt
Dette lærer du om

I webinaret presenteres resultater fra en ny og omfattende spørreundersøkelse gjennomført av Sintef for Helsedirektoratet. Undersøkelsen omhandler spesialisthelsetjenestens tilbud, men sier også noe om øvrige tjenester, hvordan blant annet koordinering og oppfølging av somatisk helse oppleves. 

Helsedirektoratet har ønsket å få mer kunnskap om hvordan voksne brukere og pasienter opplever det polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kunnskapen fra undersøkelsen skal bidra til å videreutvikle tilbudet til denne pasient - og brukergruppen.

Temaer i undersøkelsen var blant annet:

 • Har behandlingen har vært til hjelp
 • Har du hatt mulighet til medvirkning i egen behandling
 • Opplevd samarbeid mellom involverte tjenester
 • Livskvalitet
 • Oppfølging av somatisk helse
 • Undersøke pasientenes opplevelse av kontinuitet, behandlerrelasjon og medvirkning

Her kan du lese mer om funnene i rapporten: Å ha individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator gir opplevelse av god kontinuitet - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

  Program for dagen
  • Overrekkelse av rapport til Helse- og omsorgsministeren v/ helsedirektør Bjørn Guldvog 
  • Innlegg ved Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
  • Presentasjon av hovedfunn fra rapporten – ved prosjektleder/seniorforsker Marian Ådnanes og Silje Kasperesen – SINTEF

Ressurser og filer