Hopp til meny

Kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no

20.10 2010 lanserte NAPHA kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no

Den nettbaserte kunnskapsbasen er en kunnskapsarena, møteplass og kilde til inspirasjon for alle som er opptatt av psykisk helsearbeid. 

Dette er en kunnskapsbase for alle som jobber med - eller er interessert i psykisk helsearbeid. Her kan du finne stoff fra mange forskjellige kilder om sentrale tema innenfor psykisk helsearbeid, bidra  med nyttig kunnskap, diskutere med andre og søke etter folk og ressurser.

Kjetil Orrem er fagredaktør og Ragnhild Krogstad Karlsen er webredaktør.

 

Du kan gå rett til Psykiskhelsearbeid.no ved å klikke på denne linken.

 

Hopp til meny