Hopp til meny

Referansegruppe

NAPHAs referansegruppe skal gi innspill til senterets prioriteringer og bidra til å sikre god kvalitet.

Referansegruppen består av representanter fra brukerorganisasjoner, universitet og høgskoler, forskningsmiljø, helseforetak (DPS), Kommunesektorens organisasjon (KS) og interesseorganisasjoner.

Det rekrutteres dessuten andre sentrale personer innenfor fagfeltet i en såkalt fri kvote.

Referansegruppen har i dag følgende 14 medlemmer:

 • Tove Gundersen, generalsekretær, Rådet for psykisk helse
 • Bengt Karlsson, professor i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Buskerud 
 • Linda Øye, 1. nestleder i Mental helse
 • Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Doktorgradsstipendiat ved Ahus.
 • Audun Pedersen, spesialrådgiver psykisk helse, Bergen kommune
 • Håvard Hådem, kommunepsykolog, Skedsmo kommune
 • Thore Folland, koordinator for psykisk helsearbeid, Molde kommune
 • Øistein Edvardsen, styremedlem, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • Kari Hesselberg, fagleder, kvalitetsutvikling helse og omsorg, Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Elisabeth Nordmo, seniorrådgiver, KoRus Nord
 • Tove Glomsaker, enhetsleder, psykisk helse, Lindesnes kommune
 • Marit Vardehaug, leder, psykisk helse, Steigen kommune
 • Olav Burkeland, fagutvikler Midt, Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
 • Lars Linderoth, spesialist i psykiatri/overlege ved Rehabiliteringspoliklinikken ved Bærum DPS
Hopp til meny