Hopp til meny

Gaute Strand

Stilling

Faglig rådgiver (kontaktperson Oppland og Hedmark)

Telefon

+47 941 81860

Fax

Biografi

Utdannet psykiatrisk sykepleier med flere års erfaring som tjenesteutøver innen psykisk helsearbeid. I akuttpsykiatrien opparbeidet jeg relasjonskompetanse og kunnskap om diagnoser, symptomer og medisin. Denne erfaringen og kunnskapen var svært nyttig å ha når jeg startet å jobbe ambulant innen psykisk helsearbeid i en liten bykommune.
Jeg er opptatt av bruker/nettverkskompetanse og ambulant arbeid. Har flere videreutdanninger med fokus på dette.
Gaute halvfigur
Hopp til meny