Hopp til meny

Irene Wormdahl

Stilling

Faglig rådgiver (kontaktperson Møre og Romsdal og Buskerud)

Telefon

+47 47266376

Fax

Biografi

Jeg er utdannet barnevernspedagog med klinisk videreutdanning i familieterapi, og har tatt mastergrad i barn og unges psykiske helse ved NTNU. Jeg har lang erfaring fra arbeid innen barnevernsfeltet, og har jobbet på barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. De siste fire årene før jeg startet i Napha jobbet jeg som familieterapeut og psykisk helsearbeider ved en kommunal psykisk helsetjeneste. I møte med mennesker er jeg opptatt av ressurser og mestring, og synes derfor det er interessant med tiltak og prosjekter som fremmer disse perspektivene innen psykisk helsearbeid. Jeg er også interessert i sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. Et annet fagområde jeg har vært opptatt av er fosterhjemsarbeid. Barnevernsbarn og deres biologiske foreldre har økt forekomst av ulike psykiske vansker. For å forebygge at barnevernsbarn faller utenfor utdannings- og arbeidsliv i voksen alder, tenker jeg at fokus på psykisk helse og tiltak ovenfor denne gruppen også er interessant innenfor fagområdet til psykisk helsearbeid i kommunen.
Irene halvfigur
Hopp til meny