Hopp til meny

Recovery

Recovery, eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser. NAPHA jobber for å styrke recoveryorienterte praksiser i norske kommuner.
Bengt Karlsson og Marit Borg (819 x 638) (697 x 566)
RECOVERY-HEFTE: Forskerne Bengt Karlsson og Marit Borg lanserte 4. desember 2013 et nytt recoveryhefte i samarbeid med NAPHA.

Blant annet har NAPHA på kunnskapsbasen psykiskhelsearbeid.no laget en egen temaside om recovery. På temasiden er det samlet en rekke artikler om recovery, både fra forskning og praksis.

Et satsingsområde for NAPHA

Recoveryorienterte praksiser er basisen i det lokalbaserte psykiske helsearbeidet i flere land. Noen norske kommuner jobber også med å utvikle sitt psykiske helsearbeid i retning av mer recoveryorienterte praksiser.

I NAPHA har vi i 2013 hatt en satsing på å øke kunnskapen om recovery gjennom å publisere artikler på psykiskhelsearbeid.no. 

Lanserte Recovery-hefte

Vi har også samarbeidet med Høgskolen i Buskerud om en kunnskapssammenstilling om recovery og recoveryorienterte praksiser. Heftet ble lansert 4. desember 2013 under et to dagers dialogseminar om recovery i Trondheim, som NAPHA arrangerte.

På seminaret deltok ulike praksis- og brukermiljøer, sentrale forskere og myndigheter for å diskutere mulighetene for å styrke recoveryorienterte praksiser i norske kommuner.

Les nyhetssaker fra seminaret på napha.no:

Hopp til meny