Hopp til meny

Psykologer i kommunene

Fra 1. januar 2014 overtok NAPHA formelt ansvaret for oppfølging av de psykologene i kommunale helse- og omsorgstjenester som er ansatt på tilskuddsmidler.

Behovet for flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er stadig trukket fram som et viktig helsepolitisk tiltak de siste årene, ikke minst av den sittende borgerlige regjeringen.

100 millioner i 2015

Helsedirektoratet har siden 2009 utlyst årlige tilskuddsmidler til kommuner som ønsker å ansette psykologer. I 2015 er det satt av totalt 100 millioner til denne ordningen, og søknadsfristen var 1. mars. Mer om tilskuddsordningen på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.

Det var en stor økning i antall søknader og tildelinger i 2014, og det ble gitt tilskudd til 273 stillinger fordelt på 165 kommuner og bydeler. Alle landets fylker er representert. Samtidig står fortsatt over halvparten av landets kommuner utenfor ordningen. 

Regionale nettverkssamlinger våren 2015

Hovedtema for samlingene våren 2015 er rus og psykisk helse. NAPHA samarbeider tett med de ulike regionale KORUSene i planleggingen av samlingene. I tillegg blir psykologrollen i kommunene tematisert, og Helsedirektoratet vil være til stede på samlingene

  • Region Midt (Sør-og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal): Trondheim, 17.-18. mars
  • Region Sør (Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Asker og Bærum): Sandefjord, 14.- 15. april
  • Region Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane): Stavanger, 22.- 23. april
  • Region Øst (Hedmark, Oppland, Østfold, Oslo, Akershus øst for Oslo): Lørenskog, 6. - 7. mai
  • Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark): Tromsø, 9.- 10. juni

Kontaktperson for samlingene er administrasjonskonsulent Lisbeth Pedersen, lisbeth.pedersen@napha.no

Nasjonal nettverkssamling 2015

18. – 19. november i Oslo

En av disse dagene blir lederne i de kommunale tjenestene der psykologer er ansatt invitert. Den andre dagen vil det være mulig å velge mellom ulike fagtemaer.

Bli medlem av Facebook-gruppa for psykologer i kommunene.

Kontaktpersoner

Prosjektleder ved NAPHA er Ellen Hoxmark. I tillegg inngår Kjetil Orrem og Kristin Trane i prosjektgruppen.

Hopp til meny