Hopp til meny

Rask psykisk helsehjelp

Napha bistår Helsedirektoratet med oppfølging av pilotkommuner som etablerer "Rask psykisk helsehjelp". Behandlingstilbudet skal være lett tilgjengelig uten ventetid eller egenandel, og retter seg mot mennesker med lett og moderat angst og depresjon.
Napha Trond 01
Prosjektleder Trond Asmussen

Formålet med tilskudd til etablering av piloter for «Rask Psykisk Helsehjelp», er utprøving og implementering av et kommunalt behandlingstilbud for mennesker over 18 år med lettere og moderat angst og depresjon.

Pilotprosjekt

Tilbudet skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling. Samhandling med fastleger, øvrige kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten vil stå sentralt.

«Rask psykisk helsehjelp» er et pilotprosjekt. Det forventes at pilotene organiserer og gir tilbudet i tråd med metodeopplæringen og føringer fra Helsedirektoratet. Pilotene vil bli evaluert av Folkehelseinstituttet. Det forventes også at tilskuddsmottakerne legger til rett for dette, og bidrar til evalueringen.

NAPHAs rolle

Napha har fått i oppdrag å bistå Helsedirektoratet med en oppfølging av pilotene i prosjektperioden, i samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi, NFKT.

Britisk modell

Rask psykisk Helsehjelp bygger på den britiske modellen ”Improved access to psychological therapies” (IAPT). Behandlingstilbudet baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Et slikt tilbud vil være et godt verktøy for å gi personer riktig behandling, og bidrar samtidig til å utvikle kompetansen til helsepersonell i kommuner.

Mål for ordningen

Målet er å stimulere kommuner til utvikling av et behandlingstilbud - Rask psykisk helsehjelp - som en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse.  Behandlingstilbudet retter seg mot mennesker med lett og moderat angst og depresjon. Behandling skal være lett tilgjengelig uten ventetid eller egenandel.

Fastlegen vil være en viktig samarbeidspartner, og det bør i hovedsak innhentes samtykke fra bruker til å orientere fastlegen om deltagelse i Rask psykisk helsehjelp. Tilbudet skal for øvrig samarbeide med øvrige kommunale tjenester, DPS/ øvrig spesialisthelsetjeneste, NAV, arbeidsgivere m.v.

12 piloter i 2013 

12 pilot-kommuner fikk 1,7 millioner kroner i tilskudd i 2013:

 • Orkdal kommune
 • Kristiansund kommune
 • Stjørdal kommune
 • Fjell kommune
 • Lørenskog kommune
 • Oslo kommune – bydel Søndre Nordstrand
 • Oslo kommune – bydel Frogner
 • Hurum Kommune
 • Molde kommune
 • Modum Kommune
 • Notodden kommune
 • Fosen DM IKS

Fem nye i 2014

Fem nye kommuner fikk tilskudd fra 2014:

Sandnes, Kristiansand, Sarpsborg, Stovner og Moss.

Hvordan tilskuddet fordeles

Tilskudd fordeles til pilotene slik: 

  

1. driftsår

  
  

2. driftsår

  
  

3. driftsår

  

Inntil 1 700 000 kroner

Inntil 1 400 000 kroner

Inntil 1 000 000 kroner

Kontakt

Prosjektleder og kontaktperson i NAPHA er Trond Asmussen.

Hopp til meny