Hopp til meny

Salutogenese

Hva er det som gjør at mange mennesker bevarer og til og med bedrer helsen, til tross for at de møter motstand og utfordringer i livet? NAPHA jobber for å styrke helsefremmende praksiser, som har fokus på ressurser hos mennesker og omgivelser som bidrar til helse.
Rapport salutogenese 2014
Våren 2014 ble rapporten «Salutogenese og psykiske helseproblemer» lansert.

Salutogenese fokuserer på menneskets evne til aktiv tilpasning for å øke mestring, helse og velvære og det som bidrar til at vi opprettholder god helse selv om vi utsettes for sykdomsfremkallende faktorer.

Et satsingsområde for NAPHA

I NAPHA har vi i 2013 og 2014 hatt en satsing på å øke kunnskapen om salutogenese og salutogeneseorienterte praksiser.

Blant annet har NAPHA på kunnskapsbasen psykiskhelsearbeid.no laget en egen temaside om salutogenese. På temasiden er det samlet en rekke artikler om salutogenese, både fra forskning og praksis.

Seminar og film

NAPHA har også arrangert et seminar om salutogenese: «Kunsten å håndtere livet», for å få ny kunnskap, dele kunnskap og få inspirasjon til å gjennomføre salutogenese i praksis. På seminaret deltok en rekke spennende folk fra ulike praksiser og brukermiljøer, sentrale forskere og andre kompetansemiljø for å diskutere mulighetene for å styrke salutogeneseorienterte praksiser i norske kommuner.

Les nyhetssaker fra seminaret på napha.no:

Se filmen «Det funker!», som NAPHA har laget for å belyse salutogenese og psykisk helse. Filmen er produsert for NAPHA av Ingvil Snøfugl i Sprettert media.

Rapport lansert våren 2014

Våren 2014 ble rapporten «Salutogenese og psykiske helseproblemer» lansert.

Denne kunnskapssammenstilling om salutogenese er initiert og utgitt av NAPHA. Arbeidet er gjennomført av Eva Langeland, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen (HiB). Hun har forsket på salutogenese, og utviklet konseptet salutogene samtalegrupper.

Rapporten gir en oversikt over begrepet, og besvarer spørsmål om hva salutogen tilnærming kan være. Den sier også noe om hvilke effekter slike tilnærminger viser, og belyser faktorer som kan hemme og fremme implementering av en salutogen tilnærming.

Hopp til meny