Hopp til meny

Faghefter

NAPHA lager hefter med reportasjer fra praksisfeltet psykisk helsearbeid, fagstoff og oppsummeringer av forskning. Målgrupper er politikere, fagfeltet, pårørende og brukere.

2012:

2013:

2013:

2013:

2013

2014

2015

NB. Heftene har begrenset opplag. Ved bestilling faktureres portokostnader. Heftene bestilles her: kontakt@napha.no

Hopp til meny