Hopp til meny

Housing First

Housing First er en modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske helseproblemer. NAPHA deltar i et nasjonalt nettverk med norske kommuner som har etablert egne Housing First-prosjekter.
Nettverket i Drammen 1

Nettverksamling i Drammen

Housing First ble utviklet i USA på 1990-tallet og kunne fort vise til svært gode resultater når det gjelder bostabilitet og brukertilfredshet. Modellen spredde seg etter hvert til mange andre land, deriblant Norge. De første norske Housing First prosjektene startet opp i 2011. Året etter ble det etablert et eget nasjonalt nettverk som består av de norske prosjektene, Husbanken og NAPHA.

I NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no kan du lese mer om Housing First, satsningen i Norge og NAPHAs arbeid med dette.

Hopp til meny