Connie liv Straume

Connie liv Straume

Medarbeider med brukererfaring
Arbeidsledig, -nasjonalt, -internasjonalt
Epost: emuartsconnie@gmail.com
Telefon:

Hei!

Jeg er opptatt av brukermedvirkning på individ og systemnivå. Hvordan brukermedvirkning blir forstått i helsetjenestene av både brukere/pårørende, fagfolk og ledere.

Av egen erfaringskompetanse med bruk av helsetjenestene i Stord kommune ser eg at det er langt ifra samme forståelse av et og samme ord. Hva den enkelte tjenesteutøveren legger i brukermedvirkning får konsekvenser for brukeren. For den prosessen han er i - og for hvor engasjert brukeren blir til å motivere segselv. Brukeren bør/skal delta i sin egen bedringsprosess! - Da må han nesten få være med å planlegge, gjennomføre og kanskje evaluere den prosessen han faktisk er en del av!

 Har du vurdert å ha med deg en erfaringsmedarbeider i ditt team? Den tverrfaglige Brobyggeren som kanskje når inn med enkel samtale - der alle andre samtaler ser ut til å stange på en vegg av stein.

For å vise til Amsterdam: der ACT team ikke er et team uten at de har en erfaringsmedarbeider i det tverrfaglige teamet.

* Eg har nylig gjennomført og bestått VIDSAM - Videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helse på HBV med Marit Borg, Bengt Karlsson og Ottar Ness som inspirerende og engasjerende lærere.

* Jeg har nettverk innen rus -psykiske helsefeltet på Stord, Amsterdam og New York. Jeg deltok og åpnet den internasjonale bruker/fag konferansen i Amsterdam/Utrecht " Meet The Experts", med Rockus Loopik, 7. okt 2013.

* Jeg er en motivert og godt brukt - men ikke lønnet ressurs innen det psykiske helsefeltet, - er flink med folk og formidling, undervisning på norsk, engelsk og tysk. Ønsker selvsagt å få en lønnet stilling innen dette feltet. Noen som trenger en erfaringskonsulent med erfaring fra; Bolig sosialt arbeid, Psykisk Helse, Angst, Depresjon, BAR, Spiseforstyrrels,  og Brukermedvirkning/Empowerment, Recovery. epost: emuartsconnie@gmail.com 

Artikler fra Connie liv Straume på Napha.no:

Psykiske vanskar stoppar ikkje kl 15.30