Karoline Bjerkeset

Karoline Bjerkeset

Ingen tittel
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Epost: fmsfkab@fylkesmannen.no
Telefon: 57 64 30 93

Arbeider som prosjektleiar for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane si Inn på tunet-satsing. Prosjektet er treårig og skal auke kunnskapen om Inn på tunet og kva Inn på tunet kan nyttast til slik at fleire kan ta del i slike tilbod.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal gi meistring, utvikling og trivsel. Gardsbruk er ein eigendom som skal brukast til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetane i tenestetilbodet er knytt opp til garden, livet og arbeidet der.

Du kan lese meir om Inn på tunet på Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sine heimesider.

Artikler fra Karoline Bjerkeset på Napha.no:

Inn på tunet - mestring i praksis