Hågen Haugrønningen

Hågen Haugrønningen

Konsulent
Tar oppdrag over hele landet
Epost: haagen2@me.com
Telefon: 94893812

Etter å ha vært sterkt svekket fysisk, psykisk og økonomisk, har jeg vunnet i livets GULL lotteri, og fått en ny sjanse. Det gjorde at jeg valgte et verdig, godt og rikt liv heller enn nederlag og en tidlig død, Dette har gitt meg livserfaring og kompetanse som nå deles med andre gjennom mitt arbeide.

I mitt firma tror vi på å finne gode løsninerved å gå til kjernen av problemene, endre forutsettningene og finne nye og bærekraftige løsninger for veien videre.

Vi liker å utfordre gamle mønstre og mindre funksjonelle tankesett.

Vi tror på at alt er mulig når man vil, og at det finnes muligheter og potensial for vekst, utvikling og økt inntjening over alt, og hos alle.

Vi lager og tilpasser opplegg og løsninger som er skreddersydd ut fra dine mål og behov.

Alle forelesninger, kurs og workshops er basert på erfaringskompetanse, er vell prøvd i praksis og tilpasses etter bestilling og behov.

Utdannelse:

Sertifisert konstellatør innen for organisasjon og familiekonstellasjoner utdannet fra Hellinger Instituttet i Norge / Institutt for konstellasjoner og flergenerasjonellt traumearbeid.

NLP Firestarter for organisasjon, Talent Dynamics Lord profile kurs fra Nagare.

Adjunkt med bachelor i KRL, faglærer i musikk og kroppsøving med fordypning innen migrasjonspedagogikk, coaching og kommunikasjon.Utdannet ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Hedmark.

Agrotekniker med linje for veiledning og rettslære, utdannet fra Jønsberg Landbruksskole.

Erfaringskompetanse fra psykiskhelsetjeneste, fengsel og NAV.

Medlem: ISCA

(*ISCA International Systemic Constellator Association)

 

Kontaktinformasjon: 

Tlf: 948 93 812

www.hågenhaugrønningen.com

E-post:haagen2@me.com

Kontonr: 0539.50.82061

org nr: 969 903 598

Bedriftsnummer: 913 224 639

Postadresse: Uelandsgt. 14

0175 - Oslo

 

 

v

Artikler fra Hågen Haugrønningen på Napha.no:

Er det offentlige hjelpeapparatet i en dyp krise?