Ian Dawson

Ian Dawson

Fagkonsulent

Epost: ida@nlsh.no
Telefon: 91304099

Er ansatt ved Salten DPS og har hoved ansvar for å ivareta og videre utvikle samarbeid og samhandling mellom DPS og de 10 Salten kommuner, samt bruker- og pårørendeorganisasjoner. Er utdannet som psykiatrisk sykepleier i England og sosionom i Norge.