Ingunn Skjesol Bulling

Ingunn Skjesol Bulling

Ingen tittel
HiNT
Epost: ingunn.s.bulling@hint.no
Telefon: 74212329

Stipendiat, Master i psykisk helsearbeid, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Nord Trøndelag

Telefon: 74212329

Forskningsområder/-interesser:

  • Barn og unge, familie, psykisk helse, lavterskeltjenester, brukerperspektiv, helsefremming og samhandling.
  • Organisering av tjenester, felles målsetting, ulik forståelse av tjenesteyting, samhandling mellom tjenestemottakere og samhandling med brukere av tjenestene. Psykisk helse som et del av et utvidet helsebegrep og fokus på helsefremmende perspektiv i tjenesteyting til barn og unge.
  • Metodisk tilnærming: Forskningsarbeid tett knyttet til praksis der kvalitative data danner grunnlaget for ny kunnskap.

Pågående forskning:

  • Familiens hus som arena for helsefremming
  • Samhandling omkring barn og unge med sammensatte behov

Forskernettverk/-grupper:

Artikler fra Ingunn Skjesol Bulling på Napha.no:

Barnet er helt - samhandling rundt barn og unge med sammensatte behov.