Ronny Aaserud

Ronny Aaserud

Psykolog og sexologisk rådgiver
Helsestasjon for LHBT (lesbisk, homofil, bifil, trans) ungdom i Oslo
Epost: rkaaseru@gmail.com
Telefon: 004793455233

Jeg jobber p.t i 50 % stilling ved helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transungdom (13- 30) i Oslo som psykolog og sexologisk rådgiver, og i 50 % stilling ved Bærum DPS, Døgnseksjonen Dr. Høstsvei som psykolog.

Jeg jobber hovedsaklig klinisk med mennesker med utfordringer knyttet til kjønnsidentitet og seksuell identitet og mennesker med psykose- og stemningslidelser.

Sammen med helsesøster og sexologisk rådgiver Ingun Wik ved helsestasjon for LHBT- ungdom driver jeg med veiledning og kompetanseheving på kjønnsmangfold og annerledeshet i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Jeg fullførte våren 2015 en toårig tverrfaglig videreutdanning i sexologi ved Universitetet i Agder (60 ECTS).

Artikler fra Ronny Aaserud på Napha.no:

Seksualitet - hvordan og hvorfor snakke med pasientene om det?