Roald Lund Fleiner

Roald Lund Fleiner

Kommunikasjonsrådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: roald.fleiner@napha.no
Telefon: 91302938

Jeg kom til NAPHA i mai 2011, fra stilling som redaktør i Norges Handikapforbunds (NHF) medlemsblad Handikapnytt. Tidligere har jeg jobbet som kommunikasjonsrådgiver i NHF i fem år, samt hatt ulike vikariater som journalist i Adresseavisen, Dagbladet og Inter Press Service. Jeg er utdannet journalist fra Høgskolen i Oslo, og har mastergrad i ledelse (MBA) fra Nord Universitet (2020). I tillegg har jeg grunnfag i statsvitenskap og mellomfag i spansk.

I NAPHA jobber jeg bredt med kommunikasjon, både på nett, sosiale medier, foto, trykte publikasjoner, direkte kommunikasjonsrådgivning, utvikling av strategier, ut mot presse m.m.  Jeg har blant annet ledet arbeidet med utvikling og gjennomføring av senterets eksterne kommunikasjonsstrategi.

Artikler fra Roald Lund Fleiner på Napha.no:

Den tredje spesialiteten
-Et univers jeg aldri har vært i
Hvordan vil brukerne bli møtt?
Ønsker mer forskning
Kultur som innfallsport til psykisk helsearbeid
Anders Behring Breiviks diagnose
Man lærer så lenge man har elever
De nye brukeraktivistene
Direktørens havefest
Nozinanen min kan blomstene få
Hvordan møte pasienter med respekt?
Ingen er bare det du ser
Om å møte pasienter med respekt - del 3
«Vi takker for deres søknad, og opplyser om at stillingen nå er besatt!»
Kaos - Mening - Underveis
Åpenhetens gevinst og pris
Hvor går sykehuspsykiatrien?
Blir ungdom som pårørende sett?
Schizofrenidagene - arena for sosialt entreprenørskap eller bidragsyter til multippel reduksjonisme? Del 2
Færre nyttårsforsetter - mer til stede i nuet
De fornøyde brukerne
Humor bedre enn tårevåt medlidenhet
En erfaringskonsulent takker av for å følge en drøm
Tanker rundt en innleggelse
- Vil styrke forskningen
Individ- eller samfunnsproblem?
Fikk komikerbesøk
InstruMental terapi
Vil nå ut med brukerstemmene
Designer treningsbasert behandling
Samarbeid mot tvang
Profilert gjennom nettverk
Dansk brukermedvirkning imponerer
Nye filmer om utsatt gruppe
Møter pasienter på bygdefest
27 millioner til psykisk helse
Spurte om tvang
Tour de Mental Health
Terrorangrepene: Et kriseteams erfaringer
-Må sette dagsorden
Skal styrke ambulante akutteam
Terrorrammede som flytter for å studere
Klart for Amaliedagene
-Vi må førebyggje tidlegare
-I skvis mellom visjoner og tradisjoner
Etter 22.juli: -Må lene oss framover
- Viktig å følge opp frivillige etter Utøya
-La raseriet slippe til
Psykisk helsearbeid etter terrorangrepene
Vil løfte praksisnær kunnskap
-Burde fortsatt være øremerkede midler
-Møter samhandlingsreformens krav
-Brukermedvirkning når vi spiser lunsj med fagfolkene
Rigmor Galtung ny NAPHA-blogger
Trives hos suksessbedriften Flyndra
-Opplevd krenkelse og vold henger sammen
Søker redaksjonssekretær
Topor til NAPHA-konferanse
Involverer barna
Samlet rus- og psykisk helsefeltet
Oss arbeidsføre i mellom
Stabile boforhold grunnleggende
Møte med et «løvetannbarn»
Får angst og depresjon på jobb
Etter Opptrappingsplanen
Stor interesse for samhandlings-konferanse
-To konkurrerende kunnskapssyn
-Jobben ga meg livet tilbake
Hvordan vil brukerne bli møtt?
Delte sine Utøya-erfaringer
Vil løfte erfaringskunnskap
Ønsker mer forskning
-Kunnskap er avgjørende og styrkende
Kultur som innfallsport til psykisk helsearbeid
Skal forske på tvang i kommunene
Midler til samhandling
Norsk-brasiliansk depresjonssamarbeid
-Bær brukerrollen med stolthet
Psykoselidelser: Ny retningslinje på høring
Anders Behring Breiviks diagnose
-Dårlig kultur for brukermedvirkning
Man lærer så lenge man har elever
Recovery med nordisk blikk
Ondskapsfull eller «bare syk»?
Vil styrke psykolog-finansiering
Lanserte psykisk helse-spill
-Ydmyk og glad for jobben
AUF-lederen: -Vil forstyrres
Kulturelle og faglige juletips
Lær mer om oppsøkende ACT-team
Styrker NAPHAs satsing på arbeid
App mot indre stemmer
60 millioner til storbytiltak
Positive erfaringer med familieråd
11 millioner til Individuell Jobbstøtte
Positiv utvikling mener ny generalsekretær
Delte sine nettverkserfaringer
Ny TV-serie om tvangslidelser
En annen sykdomsinnsikt
Spør 2400 om psykisk helse
-Turnuser viktigere enn brukernes behov?
Legevakten bruker oftere tvang
Mindfulness mot depresjon
-Nettbasert samhandling
Evaluer din egen praksis
-Må komme ut av kontorene
Lavterskeltilbud med sekk på ryggen
Snakket om farens alkoholmisbruk
Superterapeuter
-Barn er alltid lojale
Møt psykologen på nettbrett
Best resultat med individuell terapi
"Verdensmester" i bipolar lidelse
Lite endring etter Opptrappingsplanen
Ønsker "IKEA-katalog" for psykisk helsefeltet
Fra redd til uredd
-Kropp og psyke kan ikke skilles
Mener kjærlighet reduserer selvskading
Karate som mestring
Vil tilbake i jobb
Kjendis-ros for brukerperspektiv
-Bra at hjelpen gis på brukerens arena
Nye krefter i NAPHAs referansegruppe
Styrker depresjons-arbeidet
Tvang oppleves ulikt
Solidaritet på ny?
Respekt undervurdert i brukermedvirkning
Blir frisk med tidlig hjelp
Starter behandling av angst på nett
Hjelper unge over i høyere utdanning
-Har mer kontakt med familie og pårørende
Fjellvettregler
Ros til familieteam
-Har fått til helhetlig tenkning rundt brukerne
Hvem skal man tro på?
Sjekk den psykiske helsen i fylket ditt
Døgnåpen hjelpetelefon under rettssaken
-Trenger flere aktivitetstilbud
Tre ut av ekspertrollen
Verden går fremover
-Angst kan utløse nødvendige livsendringer
"Skitprat", erfaring og individuell tilpasning
Pårørende, utdanning og ACT
-Aktiv forskning kan endre tjenestene
Hvorfor så årntli' når vi har recovery?
Flest mestringstilbud til pårørende
-Å tro på folk viktigst i recovery
Dette gir bedring for bipolare
Høye krav skaper samfunnstapere
-«Inn på tunet» kontrast til kaotisk byliv
Når krisen rammer - nytt kurs
10 erfaringer fra psykisk helsearbeid
Gjentok krav om medisinfrie akuttilbud
Mer av det brukerne ønsker
Den syke normaliteten
Bedre Napha.no på mobilen!
Rusmelding med fem hovedsatsinger
Grønn omsorg på nordisk dagsorden
Langtidsoppfølging viktig etter katastrofer
Tre ledige stillinger i NAPHA
14 tiltak for økt frivillighet
Hjelper 20 Utøya-berørte
Innenfra- og utenfraperspektivet
Norsk rettspsykiatri - i krise eller bare oversett?
Positiv effekt av helhetlig perspektiv
Mer positive arbeidsgivere
Vant nettbrett
Mener kommunene slipper unna ROP-ansvar
Ansattes erfaringer ikke med i retningslinjer
Telefon-hjelp til pårørende
Fontenehus med fornøyde medlemmer
-Må bruke nettverket
-Må være mer oppmerksom på brukernes ressurser
Vil gjøre psykisk helse mer synlig i media
-En anerkjennelse av jobben vi gjør
Fullt lys eller sykelig mani
Setter nye ord på forebygging av vold
Forsker på 100 år gamle urinprøver
Attføringsbedriftene satser på ordinært arbeid
Vil ha ansatte som fremmer likeverd
Sliter psykisk etter Utøya
-Kjære Jonas
-Ikke alltid enige i faglige vurderinger
29 000 kurset i arbeid og psykisk helse
Politiets og helsevesenets ansvar avklares
-Ha to tanker i hodet samtidig, Gahr Støre
-Behandlerne må ut av sin komfortsone
Kreative oftere psykisk syk
-Godt å være til nytte
Hjelpetelefonen 20 år
Fikk penger til «Rask psykisk helsehjelp»
På lag for de svakeste pasientene
Oppnår stabil bosituasjon for tunge brukere
Psykoseforskere fikk Schizofreniprisen
Vil desentralisere mer
-Psykiske lidelser og sosialt miljø henger tett sammen
-Bli en Recovery-detektiv
Fem på WAPR-kongress
Bekymret for jobbtiltak under finanskrisen
-Brukerdeltakelse i forskning viktig
-Brukere må være med og skape tjenestene
Felles recovery-utdanning endret holdninger
Stor norsk WAPR-deltakelse
Færre innleggelser med ACT-team
Studier med støtte gir resultater
Hvordan hjelpe ROP-pasienter med bolig?
Bærum satser på brukererfaring
Suksesshistorier om samhandling i nytt hefte
Varierer oppfølging etter behov
Lær av de som "kommer seg"
Flere symptomer - men like tilfredse
Mer enn bare ord?
Ytringsfrihetspris til tvangs-motstander
-Oppfattes som troverdige av pasientene
Merker presset fra samhandlingsreformen
NAPHA styrker laget
11 år og livredd
Psykiater mangelvare i ACT-team
-Flere spesialister trengs i ACT-teamene
"Landsmoder Gro" åpnet Psykisk helse 2013
-Det enkle som svikter
Dette vil brukerne ha
Vil ha statlig løft for barn og unge
ACT-team: Fordeler og dilemmaer
Alvorlige psykiske lidelser på agendaen
-Har fått et stort løft
"Bruker spør bruker" med ny nettside
Kommuner i skvis
Doktorgrad om bedring for bipolare
Dialog om tvang
Sammen for bedre tjenester
-Tilbud kan ikke gis som universelle standarder
Åtte tips for god samhandling
Fellesaksjon for medisinfrie tilbud
Nozinanen min kan blomstene få
Psykiater: Mer lokal behandling billigere og bedre
-Bedre da midlene var øremerket
Bygger selvtillit og erfaring i jobbtiltak
Hva får pasienten best og raskest hjem?
Hvordan møte pasienter med respekt?
-Psykisk helsevern ingen møbelindustri
Kommunepsykologer forebygger lite
Gode resultater med familie-samarbeid
-God på forebygging
Ventetid ned for unge - opp for voksne
-Institusjonspsykiatrien har vi lagt bak oss
Avviser OECD-forslag om sykelønnskutt
-Et fornuftsekteskap til barnas beste
Makt og tvang tema i ny bok
Ingen er bare det du ser
75 millioner til arbeid mot vold
Mange med depresjon opplever diskriminering
8 av 10 i jobb med Jobbmestrende oppfølging
Mange tilskudd å søke på
Ingen eier sannheten
«Yes!» får ungdom på rett kjøl
15 år foran samhandlingsreformen
Fikk Psykologprisen for innsats for barn
Foreslår å gi psykologer henvisningsrett
Lars Saabye Christensen: Antiheltenes helt!
Heller i syden enn på jobb
Forskning for bedre praksis
Ny veileder for frisklivssentraler
Kritiserer konferanse for medisinfokus
Svarer på medisinkritikk
Angstbehandling på nett åpnet
-Ikke imponert
Psykebil reddet
Diskriminert på grunn av psykisk lidelse?
48 timers idédugnad for psykisk helse
Hjelper fastleger med å se barna
I jobb på fire uker med Individuell jobbstøtte
Økt aktivitet innen psykisk helsevern
-Trygge barn blir trygge voksne
Ny bok om makt og avmakt
Sykehus må skjerpe personvern
Bli ekspert på bruk av nettverk i behandling
Fikk ned rusbruk med "Motiverende intervju"
Ny app mot selvskading
Må ha tillit for å motta hjelp
Enighet om å satse der folk bor
Lyst til å samarbeide med andre land?
Ja til virkelighetsnær informasjon
-Økonomi-hjelp fjerner symptomtrykk
Hvem fortjener Tabuprisen 2013?
Jobbhuset får unge bort fra sosialhjelp
-Relasjoner og respekt viktigere enn medisiner
-Intet om oss uten oss
-Ikke kommunal medfinansiering i 2014
Åpenhetens gevinst og pris
-Brukerne mer integrert
Ny recovery-behandling på full fart inn i Norge
-Tør vi å slippe brukeren til?
Bekymret for manglende lokal oppbygging
Fagfolk som «kommer ut av skapet»
855 000 kroner til bønders psykiske helse
Vil øremerke midler til helsesøster og kommunepsykologer
Satser på dobbel jobb-gevinst
-Brukere og pårørendes bidrag viktige
– Nav bedre enn sitt rykte
Psykose-retningslinje klar
Om å stanse en depresjon
New York, New York
Du tester meg, jeg tester deg
La frem ny arbeid og psykisk helse-plan
Skal fortelle om den vanskelige hverdagen
Vil styrke psykisk helsetilbud til eldre
Samfunnsvitenskap på villspor?
Hørte stemmer - ble bedre behandlere
Søk om 75 millioner kroner til psykisk helse
Når høsten kommer
Psykisk helsefeltet 2033
Viser at det går an
Sliter fortsatt etter 22. juli
Lanserte ROP-TV
Bedre samhandling med felles opplæring
Ny veileder om lokalt psykisk helsearbeid
Dette sier forskningen om kognitiv miljøterapi
-Hva tenker Mr. Bean?
Viktige forebyggere av selvmord
Ny krisehåndbok basert på 22. juli-erfaringer
Brukerkunnskap har fortsatt for lav status
Fikk gode tankeverktøy
Tror på stabile team rundt brukerne
9 millioner kroner til rusutdanning
Hvordan forske på egne tjenester - ny håndbok
Vil ha større forskningsmiljøer
-Psykisk helse, et ubrukelig og helt nødvendig begrep
-For mye medisin, for lite samfunn og levd liv
Ny nettside viser fram forskningsmiljøer
Ny bok om psykiske kriser i skjønnlitteraturen
-Psykisk helsearbeid inn i stua og ut i parken
Tre virkemidler som reduserer beltelegging
Psykisk utviklingshemning og rusmisbruk
Mobbing og ensomhet på dagsorden
Blir ungdom som pårørende sett?
TV-aksjon for demenssaken
Kritiserer Schizofrenidagene
NAPHAs nye lagspiller
Tryggere i møte med pårørende
Kunne unngått hver fjerde innleggelse
Hvem fortjener Ytringsfrihetsprisen 2013?
Lover øremerking til lokalt psykisk helsearbeid
Ny nettside om psykisk helse i landbruket
Vil ha mer dialog mellom pårørende og fagfolk
Psykiatriske sykepleiere i krysspress
Nytt og effektivt ROP-verktøy
Førstehjelp mot psykisk uhelse i arbeidslivet
-Arbeid den viktigste helsekilden
Det gode med Tourette
Tabuprisen til fotballspiller
Dagfinn Bjørgen ny Mental Helse-leder
Færre tvangsinnleggelser
-Hjelp der brukerne bor en europeisk trend
-Bolig og noe meningsfullt å gjøre
NAPHA søker psykologspesialist
Vil hjelpe unge på rett kjøl
Tar oppgjør med medias «galifisering»
Vil bryte ned tabuer med rapmusikk
-Skal styrke det lokale psykiske helsearbeidet
-Brukerne fornøyd med ACT
-Pårørende må sikres hjelp
Lanserte Recovery-hefte
Recovery på trygg politisk grunn
Ny Skårderud-bok om mentalisering
-En gruppe ingen går i fakkeltog for
Ytringsfrihetspris til Siv Helen Rydheim
Måler hvordan tvang oppleves
-Trygge og robuste barn forebygger psykisk uhelse
Savner hjelp med fysiske og psykiske plager
Færre nyttårsforsetter - mer til stede i nuet
Svake skoleresultater og psykiske vansker øker mobbefare
Spent på hva regjeringen vil gjøre innen psykisk helse
Mindfulness som verktøy for pårørende
Statsministeren besøkte Individuell Jobbstøtte-bedrift
Nytt nettsted for psykologi-interesserte
53 millioner til oppsøkende team
Hva kan du om psykiske lidelser og rus?
Ny ACT- og FACT-håndbok
20 millioner til videreutdanning i rusarbeid
Mer kompetent psykisk helse- og rusarbeid
-Lett tilgjengelige tjenester kan redusere vold og kriminalitet
Sjekk psykisk helsefakta der du bor
ECT som gjør at jeg ikke husker?
Vil ha alternativer til tvang og medisin
-Vi må tenke mennesket som helhet
Nytt IPS-verktøy tilpasset norske forhold
Lettere å snakke om psykisk helse - men fortsatt litt tabu
Vil heve de som sitter nederst ved det helsepolitiske bordet
Hvordan tvang kan unngås - nytt hefte
-Alternativet til tvang er god behandling
Vrient å skape likt tilbud over hele landet
De fornøyde brukerne
Heller sleivbemerkning enn medlidende tårer
Vil skrive bok om brukerperspektivet
Ser på hvordan barn som sliter følges opp
Vil skolere brukere til å bli en ressurs
Søker webrådgiver med erfaringskompetanse
Frisk nysatsing på arbeid og psykisk helse
53 millioner til forpliktende samhandling
Hvordan gi god hjelp ved voldsrisiko?
Når livet på jobb blir for tøft
Første av fem psykologsamlinger i gang
-Veldig positiv utvikling for psykologer i kommunene
Ikke la språket hindre god hjelp
Vil styrke kompetanse om voldsrisiko
Tar ansvaret av barnas skuldre
-Jeg har fått tilbake et verdig liv
Noen å snakke med i påsken
Antidepressiva kan forsinke barns språkutvikling
Om selvbestemmelse
Lanserte ny psykisk helse- og rusveileder
Hvem bør få Tabuprisen i 2014?
Brukerstyrt møteplass tre år
-Hjelpen blir bedre av å være nærmere folk
Vil ha slutt på A- og B-lag
-ACT-teamene hjelper folk videre i livet
-Vanskelig å si hvor psyken begynner og kroppen slutter
Norge får psykisk helseråd i ny OECD-rapport
Tidlig hjelp hindrer psykiske problemer som voksen
Sammen om mer brukerstyrte tjenester
Viktig å se enkeltmennesket
-Må ikke behandles som foreldrenes bagasje
Gode resultater for «Rask psykisk helsehjelp»
-Bør lære av toppidretten
-Fag er like viktig som egenerfaring
Psykiske plager et stort helseproblem
Advarer mot for ensidig fokus på unges psykiske helse
«Å sette farger på livet» - ny bok om psykisk helsearbeid
Menneskerettigheter og psykisk helsevern - ny etterutdanning
Ny temaside om barn som pårørende
En pionér takker av
Oppsøkende tjenester i Europa samles i Oslo
Fra det trygge til det ukjente
-Bør være en vekker for oss alle
Manglende kommunale tilbud innen psykisk helse og rus
Hvordan samhandle rundt ROP-pasienter med voldsproblematikk?
Psykisk helse største folkehelseutfordring
Bedre for barnevernsbarn - men ikke bra nok
Pårørendes dilemmaer
-Bedre å være rytter enn å være hest
Løfter samarbeid med pårørende i Oslo
-Ut av terapirommet
Tidsskrift for psykisk helsearbeid feirer 10 år!
Lyser ut 40 psykologmillioner på nytt
Hvordan styrke oppsøkende tjenester lokalt?
Nytt brettspill skal hjelpe barn til å åpne seg
Ny blogg skal få forskningen ut til flere
10 millioner til styrket russamarbeid
WHO-ros til nordisk erklæring om helse og trivsel
«Flink pike» inntar kinoene
-Må skape mer enn middelmådige tjenester
Brukere og fagfolk jakter på drømmesykehuset
Konferanse om mer recovery i psykisk helsearbeid
ACT-team ga halvering av oppholdsdøgn i psykisk helsevern
ACT-brukerne fornøyd - med nesten alt
Brukeres bedringshistorier i nytt magasin
Mistet sine kjære i selvmord - lagde teater
Ny jobbportal for de med «hull i CV-en»
Ny spesialisering i rus og avhengighet
Slik stopper vi mobbing
Musikkterapi hjelper ved psykose
-Spør menn om forholdet til far
-Fra silo til team
Mener psykologer kan forebygge mer på samfunnsnivå
-Jobb gir selvtillit og identitet
-Lavterskeltilbud viktig for å redusere vold i hjemmet
Først ute med Rask psykisk helsehjelp på varig basis
-Viktig å kunne vise frem resultater
Sjekk kompetansen i psykisk helse der du bor
Noen ganger nok å snakke med en voksen
100 psykolog-millioner å søke på
Evaluering av ACT-team ferdig
Se nett-tv-debatt: Hvor står lokalt psykisk helsearbeid?
Ny redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid
-Humor viktig i min bedringsprosess
450 millioner til lokalt rusarbeid
Få med deg Psykisk helse 2015
40 prosent misfornøyd med kommunal hjelp
Foreslå kandidater til Kommunerusprisen
Pris til døgnåpent og brukerstyrt tilbud
Søker medarbeider til recovery-tiltak
25 millioner til Individuell jobbstøtte (IPS)
Tanker rundt en innleggelse
Hjelper bostedsløse inn i vanlige bomiljø
Norge sentral i EU-satsing på barn
Åpner mestringssenter for voldsutsatte barn
Skapende recoveryverksteder
-Må tåle mer annerledeshet
Mistet datteren i selvmord - tildelt ytringsfrihetspris
Når brukernes behov former tjenestene
202 millioner å søke på
Plass til alle i 2070?
-Høy kompetanse i lokalt psykisk helse- og rusarbeid
På lag for recovery
Færre årsverk i psykisk helsearbeid
Søk tilskudd til å styrke din kompetanse
Likestiller psykisk og fysisk helse
Vil skape fremtidens psykiske helsetjeneste
NRK-uke om ungdoms mentale helse