Rita Sørly

Rita Sørly

Seniorforsker NORCE/ Redaktør Tidsskrift for psykisk helsearbeid
NORCE Tromsø
Epost: rsor@norceresearch.no
Telefon: Ingen telefonnummer

Ingen beskrivelse

Artikler fra Rita Sørly på Napha.no:

Vi trenger brukermedvirkning på rusfeltet i Nord-Norge