Sissel Alsaker

Sissel Alsaker

Førsteamanuensis, ergoterapeut
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Epost: sissel.alsaker@hist.no
Telefon: 73412268

Forskningsområde/forskningsfelt

  • Psykisk helse/helsearbeid i hverdagen
  • Psykisk helsearbeid på kommunalt nivå.
  • Samhandling i terapeutiske relasjoner
  • Forskningens hovedfokus er knyttet til å forstå hvordan sammenheng og mening skapes, opprettholdes og utvikles i brukeres hverdagskontekster. Overordnet metodologisk perspektiv er knyttet til den narrative funksjon, menneskets iboende evne til å søke sammenheng og mening i hverdagskontekster.

Pågående prosjekter

  • Psykisk helse - innflytelse og deltakelse i hverdagen? Betydning av brukeres innflytelse i hverdagen innen psykisk helsearbeid i ulike bruker- og tjenesteyterkontekster (Prosjektet er i oppstartsfase)
  • Samhørighet i terapeutiske relasjoner. En tverrsnitt- og tverrkulturell- studie av terapeutiske relasjoner. Forskningsfokus i denne studien er på den samhørighet som forholdet mellom bruker og hjelper er basert på og som danner grunnlag for gode relasjoner og godt tjenestetilbud for mennesker med langvarige psykiske lidelser.(Prosjektet er i avslutningsfase).

Forskningsnettverk/forskergrupper

  • Hverdagsliv og sosial praksis in psykisk helsearbeid. Trondheim, Stockholm
  • Narrativ nettverk. Skandinavisk gruppe for utvikling av narrative teori og metode. Trondheim, Stockholm, Luleå
  • Samhørighet i terapeutiske relasjoner. Trondheim, Stockholm, Montreal
  • Aktivitetsvitenskap. Trondheim, Stockholm, North Carolina-USA

Artikler fra Sissel Alsaker på Napha.no:

Sosiale relasjoner i miljøterapihverdagen