Steinar Trefjord

Steinar Trefjord

Ingen tittel

Epost: steinar.trefjord@sandnes.kommune.no
Telefon: 41690624

Psykiatrisk sykepleier. Jobber som rådgiver i Mestringsenheten(psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne)